Rejestr zmian w biuletynie

18.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji deszczowej w ulicy J. Iwaszkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji deszczowej w ulicy J. Iwaszkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - odpowiedzi 2 (zmiana terminu)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - odpowiedzi 3
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11 cz.1
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11 cz.2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11 cz.3
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11 cz.4
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 12
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - odpowiedzi (zmiana terminu)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Parkowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.117.2017 z dnia 10 kwietnia 2017R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.118.2017 z dnia 10 kwietnia 2017R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017 dla Urzędu Miejskiegow Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.119.2017 z dnia 12 kwietnia 2017R.w sprawie odmowy sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawawłasności nieruchomości gruntowych."

13.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2016/2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "W sprawie zmiany zarządzenia"
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.115.2017 z dnia 10 kwietnia 2017R.w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.116.2017 z dnia 10 kwietnia 2017R.w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych z użytkowaniemlokali należących do zasobu Gminy Miejskiej Lubin."

12.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nieobowiązujące plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan 11 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego dla zespołu w rejonie północnego odcinka Al.Niepodległości."
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan 11 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego dla zespołu w rejonie północnego odcinka Al.Niepodległości
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 38 - Miejscowy planzagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego dreogąkrajową nr 3, granicą planu Nr 24, planu Nr 11 i planu Nr 25, liniąkolejową Legnica-Rudna" na "Plan 38 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego dla obszaru ograniczonego dreogą krajową nr 3, granicąplanu Nr 24, planu Nr 11 i planu Nr 25, linią kolejową Legnica-Rudna- zastąpił plan dla LSSE, zastąpił w całości plan nr 11"
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan 67 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 67 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan 24."
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan 69 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 69 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan Nr 53 wrejonie ul. Parkowej i ul. Klonowej."
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan 70 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 70 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan Nr 52 wrejonie ul. Jana Kilińskiego i ul. Księcia Ludwika I."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - odpowiedzi 3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - odpowiedzi 2 (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 12"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 13
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 14
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ 2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11.1
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11.2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11.3
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11.4 cz.1
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11.4 cz.2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11.5A
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11.5B
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11.6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 12
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna