Rejestr zmian w biuletynie

19.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXI z 5 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 284 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubinna lata 2017-2037. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXI z 5 września 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXI z 5 września 2017r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała 284w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubinna lata 2017-2037.

18.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Nasadzenia żywopłotów w Parku Osiedlowym w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Nasadzenia żywopłotów w Parku Osiedlowym w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Nasadzenia żywopłotów w Parku Osiedlowym w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Nasadzenia żywopłotów w Parku Osiedlowym w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Nasadzenia żywopłotów w Parku Osiedlowym w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"

17.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.331.2017 z dnia 16 października2017 R.w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowaniawieczystego nieruchomości gruntowych."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.332.2017 z dnia 16 października2017 R.w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażspółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.327.2017 z dnia 10 października2017 R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.328.2017 z dnia 10 października2017 R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.329.2017 z dnia 12 października2017 R.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wykonanie zadań zzakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w roku 2017."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.330.2017 z dnia 13 października2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."

16.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników w Parku Osiedlowym w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników w Parku Osiedlowym w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Nasadzenia zamienne drzew i krzewów na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Nasadzenia zamienne drzew i krzewów na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego (drogowego) ul. Bacha, Moniuszki i Chopina w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna