Rejestr zmian w biuletynie

19.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul.Rynek 1-4 oraz odcinka jezdni ul.Odrodzenia wraz z przebudową sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul.Rynek 1-4 oraz odcinka jezdni ul.Odrodzenia wraz z przebudową sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 13"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul.Rynek 1-4 oraz odcinka jezdni ul.Odrodzenia wraz z przebudową sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul.Rynek 1-4 oraz odcinka jezdni ul.Odrodzenia wraz z przebudową sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 12"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul.Rynek 1-4 oraz odcinka jezdni ul.Odrodzenia wraz z przebudową sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem nr ewid. 164/6, 159/2, 159/7, 159/8, obręb 6 miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem nr ewid. 164/6, 159/2, 159/7, 159/8, obręb 6 miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 cz.1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem nr ewid. 164/6, 159/2, 159/7, 159/8, obręb 6 miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 cz.2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem nr ewid. 164/6, 159/2, 159/7, 159/8, obręb 6 miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.084.2018 z dnia 12 kwietnia 2018R. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.085.2018 z dnia 13 kwietnia 2018R. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.086.2018 z dnia 13 kwietnia 2018R. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.087.2018 z dnia 16 kwietnia 2018R. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.088.2018 z dnia 16 kwietnia 2018R. w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowaniawieczystego nieruchomości gruntowych."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku byłego Gminazjum Nr 5 oraz wzdłuż ul. Szkolnej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku byłego Gminazjum Nr 5 oraz wzdłuż ul. Szkolnej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Kompleksowa organizacja imprezy pn. V Bieg Papieski.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Dotacje oświatowe - finansowanie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dotacje oświatowe - finansowanie.
Dotyczy dokumentu:
Dotacje oświatowe - finansowanie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dotacje oświatowe - finansowanie."

16.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe organów Spółek Komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.083.2018 z dnia 12kwietnia 2018 R. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko doreprezentowania Gminy Miejskiej Lubin na Zwyczajnym ZgromadzeniuWspólników Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie." na"Zarządzenie P.0050.083.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 R. w sprawieupoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowania Gminy MiejskiejLubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Regionalnego CentrumSportowego Sp. z o.o. w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.076.2018 z dnia 28 marca 2018 R.w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych ifinansowych."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.077.2018 z dnia 30 marca 2018 R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.078.2018 z dnia 30 marca 2018 R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.075.2018 z dnia 28 marca 2018 R.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miejskich jednostekkultury za rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.073.2018 z dnia 27 marca 2018 R.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina zarok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.074.2018 z dnia 28 marca 2018 R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.061.2018 z dnia 13 marca 2018 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.062.2018 z dnia 14 marca 2018 R.w sprawie rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu opłatyrocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.063.2018 z dnia 14 marca 2018 R.w sprawie dzierżaw nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.064.2018 z dnia 14 marca 2018 R.w sprawie dzierżaw nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.065.2018 z dnia 15 marca 2018 R.w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lub powiedzenie dorealizacji zadań publicznych w 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.066.2018 z dnia 19 marca 2018 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.067.2018 z dnia 21 marca 2018 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.068.2018 z dnia 26 marca 2018 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.069.2018 z dnia 26 marca 2018 R.w sprawie przesunięcia terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowaniawieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.070.2018 z dnia 26 marca 2018 R.w sprawie odmowy rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu opłatyrocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nrgeodezyjnym 651/17, położonej w obrębie 8 miasta Lubina."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.071.2018 z dnia 26 marca 2018 R.w sprawie rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu opłatyrocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.072.2018 z dnia 27 marca 2018 R.w sprawie zmiany czasu trwania okresu użytkowania wieczystegonieruchomości gruntowych oznaczonych nr geodezyjnymi: 660/48 i 660/54,położonych w obrębie 8 miasta Lubina."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Prace geodezyjne w granicach miasta Lubina.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Prace geodezyjne w granicach miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Prace geodezyjne w granicach miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul.Rynek 1-4 oraz odcinka jezdni ul.Odrodzenia wraz z przebudową sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul.Rynek 1-4 oraz odcinka jezdni ul.Odrodzenia wraz z przebudową sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w Lubinie, na działce 339/27 w obrębie 6 miasta Lubina, którego inwestorem jest EkoPartner Recykling Sp. z o.o. w Lubinie z siedzibą 59-300 Lubin, przy ul. Zielonej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna