Rejestr zmian w biuletynie

30.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Świadczenie usług pocztowych wykonywanych w oborcie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zapis video sesji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Świadczenie usług pocztowych wykonywanych w oborcie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Obchody Narodowego Święta Niepodległości - Festyn Wojskowy, Śpiewanie Pieśni Patriotycznych w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Obchody Narodowego Święta Niepodległości - Festyn Wojskowy, Śpiewanie Pieśni Patriotycznych w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty"

29.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Transmisja sesji on-line
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2019 roku.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina wsprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniubudżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonychumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał2019 roku." na "Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podaniado publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostkisamorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowychnależności budżetowych za III kwartały 2019 roku."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.299.2019 z dnia 28 października2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji owykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz oudzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IIIkwartały 2019 roku."

28.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.296.2019 z dnia 23 października2019r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawapierwokupu nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.297.2019 z dnia 23 października2019r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawapierwokupu nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.298.2019 z dnia 25 października2019r. w sprawie dzierżawy gruntów."

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna