Rejestr zmian w biuletynie

27.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zasady reklamowania i promowania napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont gminnych lokali mieszkalnych przeznaczonych dla rodzin repatriantów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont gminnych lokali mieszkalnych przeznaczonych dla rodzin repatriantów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont gminnych lokali mieszkalnych przeznaczonych dla rodzin repatriantów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont gminnych lokali mieszkalnych przeznaczonych dla rodzin repatriantów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.333.2017 z dnia 17 października2017 R.w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażlokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i takimsamym udziałem w gruncie."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.334.2017 z dnia 17 października2017 R.w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.335.2017 z dnia 18 października2017 R.w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupunieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.336.2017 z dnia 18 października2017 R.zmieniające zarządzenie P.0050.127.2017 z dnia 18 kwietnia 2017r. wsprawie wygaszenia przysługującego Zespołowi Szkół Integracyjnych wLubinie prawa trwałego zarządu na nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.337.2017 z dnia 19 października2017 R.w sprawie przyznania nieruchomości zamiennych."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.338.2017 z dnia 19 października2017 R.w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miejską Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.339.2017 z dnia 20 października2017 R.w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka PomocySpołecznej w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.340.2017 z dnia 23 października2017 R.w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.341.2017 z dnia 23 października2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."

24.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont gminnych lokali mieszkalnych przeznaczonych dla rodzin repatriantów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont gminnych lokali mieszkalnych przeznaczonych dla rodzin repatriantów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki od Nr 7 do Nr 10"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont gminnych lokali mieszkalnych przeznaczonych dla rodzin repatriantów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont gminnych lokali mieszkalnych przeznaczonych dla rodzin repatriantów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogloszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont gminnych lokali mieszkalnych przeznaczonych dla rodzin repatriantów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ i Załączniki od Nr 1 do Nr 6"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont gminnych lokali mieszkalnych przeznaczonych dla rodzin repatriantów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont gminnych lokali mieszkalnych przeznaczonych dla rodzin repatriantów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Dyrektor Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru - Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie - Specjalista ds. hodowlanych w wymiarze pełny etat.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki konkursu"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru - Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie - Specjalista ds. hodowlanych w wymiarze pełny etat.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wyniki konkursu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru - Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie - Specjalista ds. hodowlanych w wymiarze pełny etat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/294/17 Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zamiaru i przyczyn połaczenia samorządowych instytucji kultury.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/294/17 Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zamiaru i przyczyn połaczenia samorządowych instytucji kultury.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna