Rejestr zmian w biuletynie

26.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Urząd Miejski w Lubinie - Podinspektor w Wydziale Infrastruktury - referat komunalny - stanowisko ds. energetycznych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uczniowski Klub Sportowy Piłki Siatkowej"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie: Uczniowski Klub Sportowy Piłki Siatkowej W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie: Uczniowski Klub Sportowy Piłki Siatkowej W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.134.2017 z dnia 24 kwietnia 2017R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.135.2017 z dnia 24 kwietnia 2017R.w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadaniapublicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej..."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.136.2017 z dnia 25 kwietnia 2017R.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniubudżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonychumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2017roku."

25.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na teren miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na teren miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas współzawodnictwa na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i Pucharze Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas współzawodnictwa na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i Pucharze Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 4
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas współzawodnictwa na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i Pucharze Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas współzawodnictwa na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i Pucharze Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie: Uczniowski Klub Sportowy Piłki Siatkowej W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parku dla psów w Parku Słowiańskim w Lubinie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parku dla psów w Parku Słowiańskim w Lubinie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu"
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.129.2017 z dnia 20 kwietnia 2017R.w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.130.2017 z dnia 20 kwietnia 2017R.w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadań publicznychz zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej orazdziałalności na rzecz osób niepełnosprawnych."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.131.2017 z dnia 21 kwietnia 2017R.w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupunieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.132.2017 z dnia 21 kwietnia 2017R.w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych z użytkowaniemlokali należących do zasobu Gminy Miejskiej Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.133.2017 z dnia 21 kwietnia 2017R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 5
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo – jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo – jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo – jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - modyfikacja"

21.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo – jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11 - modyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - odpowiedzi 2 (zmiana terminu)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 - modyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 12
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11

20.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.124.2017 z dnia 18 kwietnia 2017R.w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w drodze aportu nieruchomościniezabudowanej."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.125.2017 z dnia 18 kwietnia 2017R.w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie wużytkowanie wieczyste nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.126.2017 z dnia 18 kwietnia 2017R.w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.127.2017 z dnia 18 kwietnia 2017R.w sprawie wygaszenia przysługującego Zespołowi Szkół Integracyjnychw Lubinie prawa trwałego zarządu na nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.128.2017 z dnia 19 kwietnia 2017R.w sprawie dzierżaw nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii - oświetlenie zewnętrzne (uliczne) zespołu garaży przy ul. Towarowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa, sadzenie oraz pielęgnacja krzewów w okresie gwarancji w pasie drogowym ul.1-go Maja w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa, sadzenie oraz pielęgnacja krzewów w okresie gwarancji w pasie drogowym ul.1-go Maja w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.120.2017 z dnia 12 kwietnia 2017R.w sprawie ustalenia stawek i norm zużycia mediów w gminnych lokalachmieszkalnych i użytkowych."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.121.2017 z dnia 13 kwietnia 2017R.zmieniające zarządzenie P.0050.110.2017 z dnia 4 kwietnia 2017r. wsprawie dzierżaw nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.122.2017 z dnia 13 kwietnia 2017R.w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonaleniazawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowychprowadzonych przez Gminę Miejską Lubin na 2017 rok."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.123.2017 z dnia 13 kwietnia 2017R.w sprawie: zmiany Zarządzenia P.0050.100.2017 Prezydenta Miasta Lubinaz dnia 24 marca 2017r., w sprawie terminów przeprowadzaniapostępowania rekrutacyjnego..."
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stowarzyszenie Jeden Lubin, Fundacja Tuba"
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna