Rejestr zmian w biuletynie

03.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.349.2017 z dnia 27 października2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.350.2017 z dnia 27 października2017 R.w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupunieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.351.2017 z dnia 30 października2017 R.w sprawie rozłożenia na raty oraz umorzenia należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.352.2017 z dnia 30 października2017 R.w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy części nieruchomości."

02.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego budowy kaplicy i budynku administracyjnego na Cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego budowy kaplicy i budynku administracyjnego na Cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu, położonych w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do oddania w użyczenie, na czas nieoznaczony.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do oddania w użyczenie, na czas nieoznaczony.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego (drogowego) ul. Bacha, Moniuszki i Chopina w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego (drogowego) ul. Bacha, Moniuszki i Chopina w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego (drogowego) ul. Bacha, Moniuszki i Chopina w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego (drogowego) ul. Bacha, Moniuszki i Chopina w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego (drogowego) ul. Bacha, Moniuszki i Chopina w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego (drogowego) ul. Bacha, Moniuszki i Chopina w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego (drogowego) ul. Bacha, Moniuszki i Chopina w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.342.2017 z dnia 23 października2017 R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.343.2017 z dnia 23 października2017 R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.344.2017 z dnia 24 października2017 R.w sprawie dzierżaw nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.345.2017 z dnia 25 października2017 R.w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadaniapublicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej..."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.346.2017 z dnia 25 października2017 R.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniubudżetu jednostki samorządu terytorialnego..."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.347.2017 z dnia 25 października2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.348.2017 z dnia 26 października2017 R.w sprawie sprzedaży niezabudowanej działki gruntu."
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego(obowiązuje od 01.12.2017)
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego(obowiązuje od 01.12.2017)"
Dotyczy dokumentu:
Porady i informacje dla mikroprzedsiębiorców.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny (obowiązuje od 01.12.2017)"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego(obowiązuje od 01.12.2017)"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawieokreślenia organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej oraz kamiennej na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej oraz kamiennej na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Sekretarz Miasta.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru - Dyrektor Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna