Rejestr zmian w biuletynie

08.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Justyna Pomykała"
Dotyczy dokumentu:
Za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Anna Słowikowska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Artur Pastuch"
Dotyczy dokumentu:
Za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bogdan Dudek"
Dotyczy dokumentu:
Za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Jolanta Dubińska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lucyna Józefów"
Dotyczy dokumentu:
Za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marcin Szagała"
Dotyczy dokumentu:
Za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tomasz Radziej"
Dotyczy dokumentu:
Za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wiesław Bartoszewicz"
Dotyczy dokumentu:
Za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Janina Rus"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w DOC
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .doc"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w PDF
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w DOC
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .doc"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w PDF
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski w Lubinie ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko pracy - Główny specjalista - stanowisko ds. kontaktów z inwestorami w Departamencie Ratusza.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 20 000 000 PLN dla Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 20 000 000 PLN dla Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10, 11"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego (drogowego) ul. Bacha, Moniuszki i Chopina w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego (drogowego) ul. Bacha, Moniuszki i Chopina w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

06.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.355.2017 z dnia 31 października2017 R.w sprawie udzielenia pełnomocnictw Pani Agacie Bończak DyrektorowiCentrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.356.2017 z dnia 31 października2017 R.w sprawie użyczenia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.357.2017 z dnia 31 października2017 R.w sprawie nieodpłatnego przekazania centrali telefonicznej."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.358.2017 z dnia 31 października2017 R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.359.2017 z dnia 31 października2017 R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.353.2017 z dnia 31 października2017 R.w sprawie użyczenia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.354.2017 z dnia 31 października2017 R.w sprawie zatrudnienia Dyrektora Centrum Edukacji Przyrodniczej wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do przygotowania zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do przygotowania zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.349.2017 z dnia 27 października2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.350.2017 z dnia 27 października2017 R.w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupunieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.351.2017 z dnia 30 października2017 R.w sprawie rozłożenia na raty oraz umorzenia należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.352.2017 z dnia 30 października2017 R.w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy części nieruchomości."

02.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego budowy kaplicy i budynku administracyjnego na Cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego budowy kaplicy i budynku administracyjnego na Cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna