Rejestr zmian w biuletynie

02.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Sienkiewicza w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Sienkiewicza w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Sienkiewicza w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Sienkiewicza w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Sienkiewicza w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Sienkiewicza w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Sienkiewicza w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wyborców - Wpis do rejestru wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Informacja Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Lubinie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. kadr w Centrum Usług Wspólnych w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.073.2018 z dnia 27 marca 2018 R.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina zarok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.073.2018 z dnia 27 marca 2018R. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina zarok 2017.

01.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.196.2018 z dnia 16 lipca 2018 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu GminyMiejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym StowarzyszeniaRzeczpospolita Samorządna."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.197.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.198.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o udzieleniedotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane dorealizacji w 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.199.2018 z dnia 18 lipca 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na zmianę aktu notarialnego dotyczącegosprzedaży nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.200.2018 z dnia 19 lipca 2018 r.w sprawie zmiany stawki opłaty rocznej z tytułu użytkowaniawieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.201.2018 z dnia 19 lipca 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie osoby w Domu Opieki Szarotkaw Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.202.2018 z dnia 24 lipca 2018 r.w sprawie warunkowego umorzenia należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.203.2018 z dnia 24 lipca 2018 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniubudżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonychumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały2018 roku."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.204.2018 z dnia 25 lipca 2018 r.w sprawie dzierżaw nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.205.2018 z dnia 25 lipca 2018 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz Powiatu Lubińskiego."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.206.2018 z dnia 26 lipca 2018 r.w sprawie użyczenia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.207.2018 z dnia 26 lipca 2018 r.w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażlokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i takimsamym udziałem w gruncie."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie 3
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaświadczenie lekarskie"
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie 1"
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie 2"
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie 3"
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zaświadczenie lekarskie
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie 1
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie 2

31.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8 - modyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 - modyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie - wyjaśnienie (zmiana terminu)

30.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Kopernika 5,6 i ul. Łokietka w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Kopernika 5,6 i ul. Łokietka w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Kopernika 5,6 i ul. Łokietka w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Kopernika 5,6 i ul. Łokietka w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Kopernika 5,6 i ul. Łokietka w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11

27.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu, położonych w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do użyczenia z przeznaczeniem na posadowienie tablicy informacyjnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dotacje oświatowe - finansowanie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dotacje oświatowe - finansowanie."
Dotyczy dokumentu:
Dotacje oświatowe - finansowanie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dotacje oświatowe - finansowanie.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna