Rejestr zmian w biuletynie

08.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.143.2017 z dnia 27 kwietnia 2017R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017 dla Urzędu Miejskiegow Lubinie oraz jednostek oświatowych w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.144.2017 z dnia 28 kwietnia 2017R.w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupunieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.145.2017 z dnia 28 kwietnia 2017R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.142.2017 z dnia 27 kwietnia 2017R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo – jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo – jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo – jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8 - modyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo – jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9 - modyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo – jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo – jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo – jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo – jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Park Militarny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas współzawodnictwa na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i Pucharze Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas współzawodnictwa na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i Pucharze Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan 15 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 15 miasta Lubina - częściowo zastąpiono planem nr42
Dotyczy dokumentu:
Nieobowiązujące plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan 15 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 15 miasta Lubina - częściowo zastąpiono planem nr42 (zastąpiono planem Nr 68)"
Dotyczy dokumentu:
Nieobowiązujące plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan 42 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego dla obszaru ograniczonego granicami planu Nr 34,33,30,granicą projektowanej w planie miejscowym Nr 15 drogi KZ do granicyogrodów działkowych (zastąpiono planem Nr 68)"
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan 42 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego dla obszaru ograniczonego granicami planu Nr 34,33,30,granicą projektowanej w planie miejscowym Nr 15 drogi KZ do granicy ogrodów działkowych
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan 68 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 68 miasta Lubina - zastąpił plan Nr 15 i plan Nr42."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości pod budowę garaży przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Parkowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Parkowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Parkowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Parkowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Parkowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Parkowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"

02.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna