Rejestr zmian w biuletynie

16.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stowarzyszenie Miłośników Korzykówki /Towarzystwo Przyjaciół Dzieci"

15.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.244.2020 z dnia 30 września2020r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.245.2020 z dnia 30 września2020r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020"
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.246.2020 z dnia 30 września2020r. w sprawie: zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski oudzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiskaplanowane do realizacji w 2020 r."

14.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie robót konserwacyjnych i zabezpieczających obiektów mostowych na terenie miasta Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie robót konserwacyjnych i zabezpieczających obiektów mostowych na terenie miasta Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie robót konserwacyjnych i zabezpieczających obiektów mostowych na terenie miasta Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skarbnik Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uprawnienia obywatela w urzędzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania , iż w dniu 05.10.2020r. zostało wydane postanowienie o przedłużeniu do dnia 04.11.2020r. terminu wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A. z siedzibą w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 cz.4"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 cz.5"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 cz.6"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 cz.7"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 cz.1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 cz.2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 cz.3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana planu 66 - częściowo zastąpił plan Nr 66"
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan 77 cz. A - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 77 cz. A miasta Lubina - zastąpił plan nr 26, 53oraz 69."
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan 26 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego obejmujący obszar nieruchomości pomiędzy ul.Bolesławiecką; ul. Parkową; torami PKP oraz ul. 1-go Maja
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan 69 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 69 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan Nr 53 wrejonie ul. Parkowej i ul. Klonowej.
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan 53 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 53 miasta Lubina.
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan 53 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 53 miasta Lubina (zastąpiono planem Nr 77 cz. A)."
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan 69 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 69 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan Nr 53 wrejonie ul. Parkowej i ul. Klonowej (zastąpiono planem Nr 77 cz. A)."
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan 26 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego obejmujący obszar nieruchomości pomiędzy ul.Bolesławiecką; ul. Parkową; torami PKP oraz ul. 1-go Maja(zastąpiono planem Nr 77 cz. A)."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna