Rejestr zmian w biuletynie

17.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 10

16.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa i montaż mebli do lokali mieszkalnych Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych dla repatriantów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa i montaż mebli do lokali mieszkalnych Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych dla repatriantów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa i montaż mebli do lokali mieszkalnych Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych dla repatriantów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.362.2017 z dnia 7 listopada 2017R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.368.2017 z dnia 13 listopada2017 R.w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.362.2017 z dnia 7 listopada2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały.

15.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan 71 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 71 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan nr 50miasta Lubina"
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan 72 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 72 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan nr 52miasta Lubina"
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan 73 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 73 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan nr 46miasta Lubina i zmianę do planu Nr 46"
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan 74 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 74 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan nr 52miasta Lubina"

13.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.367.2017 z dnia 10 listopada2017 R.w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadaniapublicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej..."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna