Rejestr zmian w biuletynie

17.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na teren miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na teren miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.156.2017 z dnia 15 maja 2017 R.w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własnościnieruchomości gruntowej."

16.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.152.2017 z dnia 12 maja 2017 R.zmieniające zarządzenie P.0050.109.2017 z dnia 3 kwietnia 2017r wsprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji usług..."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.153.2017 z dnia 15 maja 2017 R.w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora orazudzielenia stosownych pełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.154.2017 z dnia 15 maja 2017 R.w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorząduterytorialnego organowi stanowiącemu."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.155.2017 z dnia 15 maja 2017 R.w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2016/2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "W sprawie zmiany zarządzenia - rekrutacja doprzedszkoli"

15.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Wniosek o wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Wniosek o wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.150.2017 z dnia 11 maja 2017 R.w sprawie obniżenia czynszu na dzierżawę gruntu."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.151.2017 z dnia 12 maja 2017 R.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska Dyrektorów placówekoświatowych w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna