Rejestr zmian w biuletynie

22.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.374.2017 z dnia 16 listopada2017 R.w sprawie dzierżaw nieruchomości.
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.374.2017 z dnia 16 listopada2017 R.w sprawie dzierżaw nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.369.2017 z dnia 14 listopada2017 R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.370.2017 z dnia 14 listopada2017 R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.371.2017 z dnia 14 listopada2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.372.2017 z dnia 14 listopada2017 R.w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieliubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.373.2017 z dnia 15 listopada2017 R.w sprawie zorganizowania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nasprzedaż nieruchomości niezabudowanych."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.374.2017 z dnia 16 listopada2017 R.w sprawie dzierżaw nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont gminnych lokali mieszkalnych przeznaczonych dla rodzin repatriantów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXIV z 14 listopada 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont gminnych lokali mieszkalnych przeznaczonych dla rodzin repatriantów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

17.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 10

16.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa i montaż mebli do lokali mieszkalnych Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych dla repatriantów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa i montaż mebli do lokali mieszkalnych Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych dla repatriantów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa i montaż mebli do lokali mieszkalnych Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych dla repatriantów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.362.2017 z dnia 7 listopada 2017R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.368.2017 z dnia 13 listopada2017 R.w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.362.2017 z dnia 7 listopada2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna