Rejestr zmian w biuletynie

01.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8"
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje teleadresowe i godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje teleadresowe i godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje teleadresowe i godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje teleadresowe i godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje teleadresowe i godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Regulamin Organizacyjny (obowiązuje od 01.12.2017)" na "RegulaminOrganizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik do RegulaminuOrganizacyjnego (obowiązuje od 01.12.2017)" na "Załącznik doRegulaminu Organizacyjnego"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.380.2017 z dnia 29 listopada2017 R.w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.381.2017 z dnia 30 listopada2017 R.w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych z użytkowaniemlokali należących do zasobu Gminy Miejskiej Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6A-D - Modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - Modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Świadczenie usług pocztowych wykonywanych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Świadczenie usług pocztowych wykonywanych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Świadczenie usług pocztowych wykonywanych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa i montaż mebli do lokali mieszkalnych Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych dla repatriantów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa i montaż mebli do lokali mieszkalnych Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych dla repatriantów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa i montaż mebli do lokali mieszkalnych Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych dla repatriantów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Starosty Lubińskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru - Główny specjalista - stanowisko ds. kontaktów z inwestorami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Świadczenie usług pocztowych wykonywanych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Świadczenie usług pocztowych wykonywanych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Główny specjalista - stanowisko ds. kontaktów z inwestorami.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprostowanie"
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.379.2017 z dnia 27 listopada2017 R.w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nabyciawłasności nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.376.2017 z dnia 24 listopada2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.377.2017 z dnia 24 listopada2017 R.w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.378.2017 z dnia 27 listopada2017 R.w sprawie odstąpienia przez GminęMiejską Lubin od prawa pierwokupunieruchomości."

27.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż samochodu służbowego RENAULT ESPACE 2.0 nr rejestracyjny DLU 11KU.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawieokreślenia organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny (obowiązuje od 01.12.2017)"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego(obowiązuje od 01.12.2017)
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego(obowiązuje od 01.12.2017)"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawieokreślenia organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego wLubinie.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny (obowiązuje od01.12.2017)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna