Rejestr zmian w biuletynie

31.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.171.2017 z dnia 30 maja 2017 R.w sprawie rozłożenia na raty oraz umorzenia należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.172.2017 z dnia 31 maja 2017 R.w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułuużytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.173.2017 z dnia 31 maja 2017 R.w sprawie nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu w roku szkolnym2017/2018."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.174.2017 z dnia 31 maja 2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym z dnia 25.04.2017r. na wykonanie usługi pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 12"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - odpowiedzi (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"

30.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.169.2017 z dnia 25 maja 2017 R.w sprawie ogłoszenia informacji za 2016 rok, o której mowa w art. 37ust. 1 pkt 2..."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.170.2017 z dnia 29 maja 2017 R.w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowychnajemców."

26.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Parkowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji deszczowej w ulicy J. Iwaszkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Parkowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji deszczowej w ulicy J. Iwaszkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przedszkole Miejskie Nr 5 - Przebudowa pomieszczeń przedszkola miejskiego nr 5 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas rozgrywek w PlusLidze i Pucharze Polski w piłce siatkowej mężczyzn.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas rozgrywek w PlusLidze i Pucharze Polski w piłce siatkowej mężczyzn.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parku dla psów w Parku Słowiańskim w Lubinie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie".
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parku dla psów w Parku Słowiańskim w Lubinie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ogłoszenia informacji za 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.157.2017 z dnia 15 maja 2017 R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.158.2017 z dnia 15 maja 2017 R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017 dla Urzędu Miejskiegow Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie, Centrum Usług Wspólnych wLubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.159.2017 z dnia 16 maja 2017 R.w sprawie zmiany Zarządzenia P.0050.100.2017 Prezydenta Miasta Lubina zdnia 24 marca 2017r..."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.160.2017 z dnia 18 maja 2017 R.w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie wużytkowanie wieczyste nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.161.2017 z dnia 18 maja 2017 R.w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupunieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.162.2017 z dnia 18 maja 2017 R.w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o udzieleniedotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska do realizacji w2017r."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.163.2017 z dnia 23 maja 2017 R.w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.164.2017 z dnia 24 maja 2017 R.w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawęwarunków zagospodarowania nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.165.2017 z dnia 24 maja 2017 R.w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułuużytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.166.2017 z dnia 25 maja 2017 R.w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażnieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.167.2017 z dnia 25 maja 2017 R.w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina nrP.0050.106.2017 z dnia 30 marca 2017 r...."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.168.2017 z dnia 25 maja 2017 R.w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznegowglądu..."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna