Rejestr zmian w biuletynie

02.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stowarzyszenie Viribus Units"
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych oraz obejścia separatora substancji ropopochodnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji powolenia na budowę lub uzyskaniem adnotacji właściwego organu architektoniczno-budowlanego o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dlazadania nr 1 oraz wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych oraz obejścia separatora substancji ropopochodnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji powolenia na budowę lub uzyskaniem adnotacji właściwego organu architektoniczno-budowlanego o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wstępne ogłoszenie informacyjne 1"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wstępne ogłoszenie informacyjne 2"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wstępne ogłoszenie informacyjne 3"
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.232.2019 z dnia 23 sierpnia2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.233.2019 z dnia 26 sierpnia2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków DyrektoraPrzedszkola Miejskiego Nr 7 w Lubinie oraz udzielenia stosownychpełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.228.2019 z dnia 22 sierpnia2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków DyrektoraPrzedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubinie oraz udzielenia stosownychpełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.229.2019 z dnia 23 sierpnia2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności przysługującychGminie Miejskiej w Lubinie z tytułu odszkodowania za niedostarczenielokalu socjalnego."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.230.2019 z dnia 23 sierpnia2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.231.2019 z dnia 23 sierpnia2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.224.2019 z dnia 21 sierpnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.225.2019 z dnia 21 sierpnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.226.2019 z dnia 21 sierpnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.227.2019 z dnia 22 sierpnia2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SzkołyPodstawowej Nr 7 - Szkoły Sportowej w Lubinie oraz udzieleniastosownych pełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.218.2019 z dnia 20 sierpnia2019r. w sprawie dzierżawy gruntu."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.219.2019 z dnia 20 sierpnia2019r. w sprawie dzierżawy gruntu."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.220.2019 z dnia 21 sierpnia2019r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego nasprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.221.2019 z dnia 21 sierpnia2019r. w sprawie użyczenia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.222.2019 z dnia 21 sierpnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.223.2019 z dnia 21 sierpnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Oferta Viribus Unitis
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta Viribus Unitis
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat o ostrzeżeniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie - budowa strefy wejściowej oraz przebudowa istniejącego ogrodzenia na terenie cmentarza przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie - budowa strefy wejściowej oraz przebudowa istniejącego ogrodzenia na terenie cmentarza przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie - budowa strefy wejściowej oraz przebudowa istniejącego ogrodzenia na terenie cmentarza przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie - budowa strefy wejściowej oraz przebudowa istniejącego ogrodzenia na terenie cmentarza przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki Nr 7 - 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie - budowa strefy wejściowej oraz przebudowa istniejącego ogrodzenia na terenie cmentarza przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9 etap 1
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie - budowa strefy wejściowej oraz przebudowa istniejącego ogrodzenia na terenie cmentarza przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9 etap 2
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zgromadzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie zgromadzenia"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zgromadzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zgromadzenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie zgromadzenia
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zgromadzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zgromadzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna