Rejestr zmian w biuletynie

06.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uzupełnienie informacji z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonyuch w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonyuch w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonyuch w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 str. 1 - 51
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonyuch w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 str. 52 - 94
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonyuch w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonyuch w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferty rynkowe - sieci komórkowe.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników przy ul. Tuwima i ul. Gajowej w Lubinie - ok. 760m2.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.143.2019 z dnia 30 maja 2019r. wsprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Miejskiej Lubin za rok2018."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.141.2019 z dnia 27 maja 2019r. wsprawie zorganizowania piątego przetargu ustnego nieograniczonego nasprzedaż nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.142.2019 z dnia 28 maja 2019r. wsprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 wLubinie oraz udzielenia stosownych pełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.133.2019 z dnia 23 maja 2019r. wsprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.134.2019 z dnia 22 maja 2019r. wsprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o udzieleniedotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane dorealizacji w 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.135.2019 z dnia 22 maja 2019r. wsprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.136.2019 z dnia 23 maja 2019r. wsprawie rozwiązania umowy dzierżawy części nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.137.2019 z dnia 23 maja 2019r. wsprawie dzierżawy gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.138.2019 z dnia 23 maja 2019r. wsprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadań publicznych zzakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.139.2019 z dnia 23 maja 2019r. wsprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.140.2019 z dnia 23 maja 2019r. wsprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Kamiennej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Kamiennej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 13"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z Ministerstwa Sprawiedliwości"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta zgłoszenia kandydata na ławnika"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista osób wspierających kandydata"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie kandydata na ławnika 1"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie kandydata na ławnika 2"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów naławników w kadencji 2020-2023"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszeniakandydata na ławnika"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydatana ławnika"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2020-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o zgromadzeniu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przekazanie pisma do rozpatrzenia"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Adam Konefał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników przy ul. Tuwima i ul. Gajowej w Lubinie - ok. 760m2.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik Nr 9" na "Załącznik Nr 9- ul. Gajowa"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników przy ul. Tuwima i ul. Gajowej w Lubinie - ok. 760m2.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników przy ul. Tuwima i ul. Gajowej w Lubinie - ok. 760m2.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników przy ul. Tuwima i ul. Gajowej w Lubinie - ok. 760m2.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników przy ul. Tuwima i ul. Gajowej w Lubinie - ok. 760m2.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o zgromadzeniu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Miejskiej Lubin za rok 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Miejskiej Lubin za rok 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Miejskiej Lubin za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Kamiennej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna