Rejestr zmian w biuletynie

30.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ 2 (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie - Referent 1/2 etatu.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Lista kandydatów spełniającychwymaganis formalne - Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie - Referent 1/2etatu." na "Lista kandydatów spełniających wymagania formalne -Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie - Referent 1/2 etatu."
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie - Referent 1/2 etatu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karty równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie: Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej nr 8.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska Dyrektorów placówek oświatowych w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Kochanowskiego - I odcinek (od skrzyżowania z ul. Chocianowską, a wjazdem na działkę 868/9).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Kochanowskiego - I odcinek (od skrzyżowania z ul. Chocianowską, a wjazdem na działkę 868/9).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 9

28.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje teleadresowe i godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Kochanowskiego - I odcinek (od skrzyżowania z ul. Chocianowską, a wjazdem na działkę 868/9).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnergo wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiazek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu pomiędzy ul. Żurawią a ul. Kruczą w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej oraz kamiennej na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiazek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.109.2018 z dnia 11 maja 2018 r.w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.110.2018 z dnia 14 maja 2018 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawęwarunków zagospodarowania nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.111.2018 z dnia 15 maja 2018 r.zmieniające zarządzenie P.0050.99.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. wsprawie ustanowienia służebności gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.112.2018 z dnia 16 maja 2018 r.w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażnieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.113.2018 z dnia 16 maja 2018 r.w sprawie nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu dla nauczycielaroku szkolnym 2018/2019."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.114.2018 z dnia 17 maja 2018 r.w sprawie nieodpłatnego przekazania taboru kolejowego."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.115.2018 z dnia 18 maja 2018 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawęwarunków zagospodarowania nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.116.2018 z dnia 18 maja 2018 r.w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawawłasności nieruchomości gruntowych."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.117.2018 z dnia 18 maja 2018 r.w sprawie umorzenia należności czynszowych związanych z użytkowaniemlokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.118.2018 z dnia 18 maja 2018 r.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.119.2018 z dnia 18 maja 2018 r.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.120.2018 z dnia 18 maja 2018 r.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.121.2018 z dnia 23 maja 2018 r.w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.122.2018 z dnia 23 maja 2018 r.w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu zapłatynależności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalumieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Placu Miejskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowych murów obronnych Starego Miasta w Lubinie oraz koncepcji zagospodarowania terenu dwóch przyległych obszarów wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowych murów obronnych Starego Miasta w Lubinie oraz koncepcji zagospodarowania terenu dwóch przyległych obszarów wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Grupa Zakupowa Lubin (dostawa energii elektrycznej).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnergo wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnergo wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 - modyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnergo wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnergo wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnergo wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnergo wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnergo wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna