Rejestr zmian w biuletynie

02.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin - Krzeczyn Wielki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja Miasta Lubina poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rewitalizacja Miasta Lubina poprzez rozwój terenówzieleni miejskiej."
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja Miasta Lubina poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rewitalizacja Miasta Lubina poprzez rozwójterenów zieleni miejskiej.
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja Miasta Lubina poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowych murów obronnych Starego Miasta w Lubinie oraz koncepcji zagospodarowania terenu dwóch przyległych obszarów wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe organów Spółek Komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

26.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.095.2018 z dnia 24 kwietnia 2018R. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowaniaGminy Miejskiej Lubin, na kontynuacji Zwyczajnego ZgromadzeniaWspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.096.2018 z dnia 24 kwietnia 2018R. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowaniaGminy Miejskiej Lubin, na Zwyczajnym Zgromadzeniu WspólnikówMiejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.097.2018 z dnia 24 kwietnia 2018R. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowaniaGminy Miejskiej Lubin, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników TVLSp. z o.o. w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.089.2018 z dnia 19 kwietnia 2018R. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.090.2018 z dnia 20 kwietnia 2018R. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.091.2018 z dnia 20 kwietnia 2018R. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.092.2018 z dnia 23 kwietnia 2018R. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorząduterytorialnego organowi syanowiącemu."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.093.2018 z dnia 24 kwietnia 2018R. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.094.2018 z dnia 24 kwietnia 2018R. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego nasprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu komunikacyjnego osiedla Polesie - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 55 dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu komunikacyjnego osiedla Polesie - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 55 dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu komunikacyjnego osiedla Polesie - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 55 dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 12
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu komunikacyjnego osiedla Polesie - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 55 dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 13
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu komunikacyjnego osiedla Polesie - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 55 dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 14
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu komunikacyjnego osiedla Polesie - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 55 dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu komunikacyjnego osiedla Polesie - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 55 dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu komunikacyjnego osiedla Polesie - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 55 dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu komunikacyjnego osiedla Polesie - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 55 dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu komunikacyjnego osiedla Polesie - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 55 dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości pod budowę garaży przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu komunikacyjnego osiedla Polesie - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 55 dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości zabudowanej garażem, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości pod budowę garaży przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości zabudowanej garażem, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna