Rejestr zmian w biuletynie

14.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na ulicach Chopina, Moniuszki i Bacha w Lubinie oraz uzyskanie właściwych decyzji i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie budowy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na ulicach Chopina, Moniuszki i Bacha w Lubinie oraz uzyskanie właściwych decyzji i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie budowy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na ulicach Chopina, Moniuszki i Bacha w Lubinie oraz uzyskanie właściwych decyzji i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie budowy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na ulicach Chopina, Moniuszki i Bacha w Lubinie oraz uzyskanie właściwych decyzji i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie budowy.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 66.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwały MUNDO Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała MPWiK Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RCS Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa mijscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa mijscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przedszkole Miejskie Nr 5 - Przebudowa pomieszczeń przedszkola miejskiego nr 5 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przedszkole Miejskie Nr 5 - Przebudowa pomieszczeń przedszkola miejskiego nr 5 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Specyfikacje
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przedszkole Miejskie Nr 5 - Przebudowa pomieszczeń przedszkola miejskiego nr 5 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przedszkole Miejskie Nr 5 - Przebudowa pomieszczeń przedszkola miejskiego nr 5 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przedszkole Miejskie Nr 5 - Przebudowa pomieszczeń przedszkola miejskiego nr 5 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przedszkole Miejskie Nr 5 - Przebudowa pomieszczeń przedszkola miejskiego nr 5 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przedszkole Miejskie Nr 5 - Przebudowa pomieszczeń przedszkola miejskiego nr 5 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kosztorysy i przedmiary
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.195.2017 z dnia 9 czerwca 2017R.w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupunieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sprzedaż przez PKS imiennych biletów miesięcznych komunikacji oraz dostarczenie w cyklach miesięcznych hologramów na powiatową komunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas rozgrywek w PlusLidze i Pucharze Polski w piłce siatkowej mężczyzn.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas rozgrywek w PlusLidze i Pucharze Polski w piłce siatkowej mężczyzn.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

09.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.187.2017 z dnia 8 czerwca 2017R.w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawęwarunków zagospodarowania nieruchomości.
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.187.2017 z dnia 8 czerwca 2017R.w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawęwarunków zagospodarowania nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana treści SIWZ (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remnot gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remnot gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remnot gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remnot gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remnot gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remnot gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remnot gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu

08.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.186.2017 z dnia 7 czerwca 2017R.w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości orazzorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażnieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.187.2017 z dnia 8 czerwca 2017R.w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawęwarunków zagospodarowania nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.188.2017 z dnia 8 czerwca 2017R.w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułuużytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.189.2017 z dnia 8 czerwca 2017R.w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadaniapublicznego z zakresu...."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.190.2017 z dnia 8 czerwca 2017R.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Historycznego wLubinie za 2016r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.191.2017 z dnia 8 czerwca 2017R.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum InnowacjiAudiowizualnych w Lubinie za 2016r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.192.2017 z dnia 8 czerwca 2017R.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Muza wLubinie za 2016r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.193.2017 z dnia 8 czerwca 2017R.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej BibliotekiPublicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie za 2016r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.194.2017 z dnia 8 czerwca 2017R.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka KulturyWzgórze Zamkowe w Lubinie za 2016r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.175.2017 z dnia 31 maja 2017 R.w sprawie zatrudnienia Dyrektora Centrum Edukacji Przyrodniczej wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.176.2017 z dnia 31 maja 2017 R.w sprawie udzielenia pełnomocnictw Pani Agacie Bończak pełniącejobowiązki Dyrektora Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.177.2017 z dnia 31 maja 2017 R.w sprawie dzierżaw nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.178.2017 z dnia 31 maja 2017 R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.179.2017 z dnia 31 maja 2017 R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017 dla Urzędu Miejskiegow Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie, Centrum EdukacjiPrzyrodniczej w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uczniowski Klub Sportowy Piłki Siatkowej"
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - odpowiedzi (zmiana terminu)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 - modyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 12
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna