Rejestr zmian w biuletynie

19.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.196.2017 z dnia 12 czerwca 2017R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.197.2017 z dnia 12 czerwca 2017R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017 dla Urzędu Miejskiegow Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.198.2017 z dnia 12 czerwca 2017R.zmieniające zarządzenie P.0050.183.2017 z dnia 5 czerwca 2017r. wsprawie powołania Komisji konkursowych..."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.199.2017 z dnia 13 czerwca 2017R.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadaniapublicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie MiejskiejLubin."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.200.2017 z dnia 13 czerwca 2017R.w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.201.2017 z dnia 14 czerwca 2017R.w sprawie dzierżaw nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.202.2017 z dnia 14 czerwca 2017R.zmieniające zarządzenie P.0050.109.2017 z dnia 3 kwietnia 2017r. wsprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji usługi usuwaniawyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubina."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zmiana treści SIWZ (zmiana terminu)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym z dnia 25.04.2017r. na wykonanie usługi pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na ulicach Chopina, Moniuszki i Bacha w Lubinie oraz uzyskanie właściwych decyzji i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie budowy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na ulicach Chopina, Moniuszki i Bacha w Lubinie oraz uzyskanie właściwych decyzji i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie budowy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na ulicach Chopina, Moniuszki i Bacha w Lubinie oraz uzyskanie właściwych decyzji i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie budowy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na ulicach Chopina, Moniuszki i Bacha w Lubinie oraz uzyskanie właściwych decyzji i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie budowy.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 66.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna