Rejestr zmian w biuletynie

25.06.2015

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wolontariat w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Przydatne linki w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Akty prawne dla organizacji pozarządowych w menu przedmiotowym

23.06.2015

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Urząd Miejski w Lubinie w menu podmiotowym (nowa nazwa Urząd Miejski)

01.06.2015

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Struktura Urzędu Miejskiego Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Organizacji i Kadr w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydział Organizacji i Kadr do katalogu Struktura Urzędu Miejskiego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Informacje nieudostępnione w biuletynie

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ...następna