Rejestr zmian w biuletynie

13.06.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rad Nadzorczych do katalogu Miejskie Spółki Komunalne w menu przedmiotowym

29.05.2017

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

04.04.2017

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Nabór na wolne stanowiska pracy do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego

24.03.2017

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Rekrutacja 2016/2017 do PM i SP w menu przedmiotowym (nowa nazwa Rekrutacja 2017/2018 do PM i SP)

02.03.2017

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Inne z katalogu Postępowania trybowe w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wyniki postępowań (pozostałe) w menu przedmiotowym (nowa nazwa Inne)
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Zamówienia publiczne Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wyniki postępowań (pozostałe) do katalogu Postępowania trybowe w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

23.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych Kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.203.2017 z dnia 14 czerwca 2017R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.204.2017 z dnia 16 czerwca 2017R.w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nabyciawłasności nieruchomości."

19.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.196.2017 z dnia 12 czerwca 2017R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.197.2017 z dnia 12 czerwca 2017R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017 dla Urzędu Miejskiegow Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.198.2017 z dnia 12 czerwca 2017R.zmieniające zarządzenie P.0050.183.2017 z dnia 5 czerwca 2017r. wsprawie powołania Komisji konkursowych..."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.199.2017 z dnia 13 czerwca 2017R.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadaniapublicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie MiejskiejLubin."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.200.2017 z dnia 13 czerwca 2017R.w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.201.2017 z dnia 14 czerwca 2017R.w sprawie dzierżaw nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.202.2017 z dnia 14 czerwca 2017R.zmieniające zarządzenie P.0050.109.2017 z dnia 3 kwietnia 2017r. wsprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji usługi usuwaniawyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubina."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zmiana treści SIWZ (zmiana terminu)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna