Rejestr zmian w biuletynie

11.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

10.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.280.2019 z dnia 10 października2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie lub powierzeniedo realizacji zadań publicznych w 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Remont ulic: Wrzosowej, Ptasiej i Gajowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert 2019 (II edycja).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.277.2019 z dnia 8 października2019r. w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski oudzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiskaplanowane do realizacji w 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.278.2019 z dnia 8 października2019r. w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.279.2019 z dnia 8 października2019r. w sprawie umorzeń należności o charakterze cywilnoprawnym."
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w mieście Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina - ETAP III.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina - ETAP III.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert

08.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w mieście Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa ulicy Chocianowskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) od 10 - 14 października.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarządzenie P.0050.276.2019 z dnia 4 października2019r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego nasprzedaż nieruchomości pod budowę garaży."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie - budowa strefy wejściowej oraz przebudowa istniejącego ogrodzenia na terenie cmentarza przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wyborców - Wpis do rejestru wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wyborców - Wpis do rejestru wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru wyborców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru wyborców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .odt
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wyborców - Wpis do rejestru wyborców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wyborców - Wpis do rejestru wyborców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .odt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna