Rejestr zmian w biuletynie

13.06.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rad Nadzorczych do katalogu Miejskie Spółki Komunalne w menu przedmiotowym

29.05.2017

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

04.04.2017

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Nabór na wolne stanowiska pracy do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego

24.03.2017

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Rekrutacja 2016/2017 do PM i SP w menu przedmiotowym (nowa nazwa Rekrutacja 2017/2018 do PM i SP)

02.03.2017

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Inne z katalogu Postępowania trybowe w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wyniki postępowań (pozostałe) w menu przedmiotowym (nowa nazwa Inne)
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Zamówienia publiczne Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wyniki postępowań (pozostałe) do katalogu Postępowania trybowe w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

18.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram ślubów cywilnych na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram ślubów cywilnych na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu na wniosek Galerii Rynek Sp. z o.o. postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Lubińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie odcinka drogi gminnej, łączącej ulicę Tysiąclecia z ulicą Odrodzenia w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu na wniosek Galerii Rynek Sp. z o.o. postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Lubińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie odcinka drogi gminnej, łączącej ulicę Tysiąclecia z ulicą Odrodzenia w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.245.2017 z dnia 31 lipca 2017 R.w sprawie rozwiązania umów dzierżaw części nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.246.2017 z dnia 31 lipca 2017 R.w sprawie dzierżaw nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.247.2017 z dnia 31 lipca 2017 R.w sprawie upoważnień do prowadzenia spraw dotyczących świadczeniawychowawczego."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.248.2017 z dnia 31 lipca 2017 R.w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw dotyczących świadczeń zfunduszu alimentacyjnego."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.249.2017 z dnia 31 lipca 2017 R.w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw dotyczących świadczeńrodzinnych."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.250.2017 z dnia 31 lipca 2017 R.w sprawie nieodpłatnego użyczenia sprzętu komputerowego."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.251.2017 z dnia 31 lipca 2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.252.2017 z dnia 31 lipca 2017 R.zmieniające zarządzenie P.0050.109.2017 z dnia 3 kwietnia 2017r. wsprawie szczegółowych zasad..."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.253.2017 z dnia 31 lipca 2017 R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.254.2017 z dnia 31 lipca 2017 R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."

16.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową Nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Granitowej do Centrum Logistycznego Jerenimo Martins Dystrybucja w Lubinie”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową Nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Granitowej do Centrum Logistycznego Jerenimo Martins Dystrybucja w Lubinie”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową Nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Granitowej do Centrum Logistycznego Jerenimo Martins Dystrybucja w Lubinie”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9 cz.2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową Nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Granitowej do Centrum Logistycznego Jerenimo Martins Dystrybucja w Lubinie”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 cz.2"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXX z 1 sierpnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna