Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2018 10:50 Akta stanu cywilnego - Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.09.2018 13:33 Akta stanu cywilnego - Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
04.09.2018 09:29 Małżeństwo - Harmonogram ślubów cywilnych na 2019 rok.
18.08.2017 15:51 Małżeństwo - Harmonogram ślubów cywilnych na 2018 rok.
20.04.2017 08:06 Dowód osobisty - Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
14.03.2017 15:49 Akta stanu cywilnego - Zmiana imienia i nazwiska
14.03.2017 15:48 Akta stanu cywilnego - Zaświadczenie o stanie cywilnym
14.03.2017 15:46 Akta stanu cywilnego - Wydanie zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
14.03.2017 15:44 Akta stanu cywilnego - Transkrypcja aktu – wpisanie aktu sporządzonego za granicą do rejestru stanu cywilnego
14.03.2017 13:22 Akta stanu cywilnego - Zawarcie małżeństwa poza lokalem urzędu
13.03.2015 14:23 Dowód osobisty - Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
06.03.2015 13:10 Zgłoszenie - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu zza granicy
06.03.2015 13:07 Zgłoszenie - Zgłoszenie wyjazdu za granicę
21.08.2013 14:28 Oświadczenie - Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
20.08.2013 15:49 Akta stanu cywilnego - Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
20.08.2013 15:37 Akta stanu cywilnego - Sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego
20.08.2013 15:26 Akta stanu cywilnego - Odtworzenie aktu stanu cywilnego
03.11.2008 12:57 Zameldowanie - Zameldowanie cudzoziemca
12.04.2011 14:27 Oświadczenie majątkowe
11.01.2010 14:12 Zameldowanie - Wniosek o anulowanie zameldowania na pobyt stały/czasowy w drodze decyzji administracyjnej

1 2 3 następna