Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.02.2022 12:49 Zarządzenie P.0050.31.2022 Prezydenta Miasta Lubinaz dnia 31.01.2022 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin oraz do klasy wyższej niż I w publicznej szkole sportowej, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie.
06.05.2020 14:37 Zarządzenie P.0050.103.2020 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 4 maja 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok 2020/2021, do klasy wyższej niż I oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Lubin lub klasy wyższej niż I w Szkole Podstawowej Nr 7 - Szkole Sportowej w Lubinie, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie.
06.05.2020 14:24 Zarządzenie P.0050.24.2020 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok 2020/2021, do klasy wyższej niż I oddziału sportowego w lublicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminy Miejskiej Lubin lub klasy wyższej niż I w Szkole Podstawowej Nr 7 - Szkole Sportowej w Lubinie, w przypadku gdy szkolenie w danej dyscyplinie sportu rozpoczyna się w tej klasie.
03.04.2020 14:18 Zarządzenie P.0050.78.2020 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 3 kwietnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.
23.03.2020 08:39 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina zmieniające zarządzenie w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów skłądania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.
12.02.2020 15:57 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok 2020/2021, do klasy wyższej niż I oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Lubin lub klasy wyższej niż I w Szkole Podstawowej nr 7 - Szkole Sportowej w Lubinie, w przypadku gdy szkolenie w danej dyscyplinie sportu rozpoczyna się w tej klasie.
29.01.2016 10:40 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.