Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2022 13:55 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do użyczenia na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
10.11.2022 13:53 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
10.11.2022 13:52 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
10.11.2022 13:50 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na posadowienie boksów śmietnikowych.
10.11.2022 13:49 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym jako teren dodatkowy.
10.11.2022 13:44 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do dzierżawy
29.08.2022 14:45 GG.X.7125.3.2022 W Y K A Z lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym wraz ze sprzedażą związanego z lokalami udziału we wspólnych częściach budynku oraz we własności gruntu
29.08.2022 13:56 GG.XIII.6840.1.2.2022 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
29.08.2022 13:53 GG.XIII.6840.1.1.2022 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
29.08.2022 13:49 GG.VIII.6845.17.2022 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy
29.08.2022 13:47 GG.VIII.6845.17.2022 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
29.08.2022 13:46 GG.VIII.6845.150.2022 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
29.08.2022 13:44 GG.VIII.6845.152.2022 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym jako teren dodatkowy
29.08.2022 13:41 GG.VIII.6845.138.2022 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy
13.07.2022 15:09 Komunikat Nr 25/2022 dla konsumentów w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu sieciowym Lubin.