Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2022 09:19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 80 miasta Lubina.
13.10.2022 09:17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 65 miasta Lubina - część A.
24.06.2022 10:04 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 65 miasta Lubina - część A.
13.06.2022 09:23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 85.
30.05.2022 15:31 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 80 miasta Lubina.
05.04.2022 14:28 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubna zwanego planem miejscowym nr 65.
05.01.2022 09:35 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 81, Nr 82, Nr 83 i Nr 84.
23.12.2021 13:08 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 84.
23.12.2021 13:06 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 83.
23.12.2021 13:04 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 82.
16.12.2021 09:28 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 80 miasta Lubina.
01.12.2021 10:48 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 81.
24.05.2021 11:03 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2021 Sygn. akt II SA/Wr 500/20 w przedmiocie stwierdzenia nieważności paragrafu 10 pkt 3 ppkt3 uchwały Rady Miejskiej w Lubinie Nr LXXXV/386/06 z dnia 10 lipca 2006r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 13 w Lubinie.
30.04.2021 13:19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 68 miasta Lubina.
10.03.2021 09:12 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 65 i Nr 80.
09.03.2021 10:23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 79 miasta Lubina.
09.03.2021 09:57 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 80.
09.03.2021 09:54 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 65 miasta Lubina.
09.03.2021 09:51 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 65.