Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.10.2018 18:02 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Prezydenta Miasta Lubina.
22.10.2018 18:02 Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Lubinie sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Lubinie.
18.10.2018 10:01 Informacja o rozpoczęciu pracy przez OKW w dniu 21 października 2018r.
18.10.2018 09:55 Przewóz osób niepełnosprawnych w dniu 21.10.2018 r.
16.10.2018 17:21 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych.
12.10.2018 19:10 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
12.10.2018 18:30 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
12.10.2018 18:26 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
12.10.2018 14:30 Harmonogram pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie.
11.10.2018 15:31 Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie.
10.10.2018 11:21 Materiały szkoleniowe dla OKW.
04.10.2018 13:26 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 2 października 2018r. w sprawie zarządznia druku obwieszczeń wyborczych i podania ich do publicznej wiadomości.
03.10.2018 16:06 Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie.
03.10.2018 11:51 Harmonogram szkoleń komisje ds. Ustalenia wyników głosowania.
03.10.2018 11:49 Harmonogram szkoleń Komisje ds. Przeprowadzenia głosowania.
03.10.2018 11:41 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina z dnia 3 października 2018r. zmieniające zarządzenie P.0050.266.2018 z dnia 26 września 2018r. w sprawie powołania Operatorów Informatycznej Obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów burmistrzów i prezydentów miast.
02.10.2018 12:39 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina z dnia 2 października 2018r. zmieniające zarządzenie P.0050.266.2018 z dnia 26 września 2018r. w sprawie powołania Operatorów Informatycznej Obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów burmistrzów i prezydentów miast.
02.10.2018 10:26 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborch organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
01.10.2018 16:08 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 1 października 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lubinie zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
01.10.2018 16:06 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 1 października 2018r. w sprawie przyznanych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Lubinie zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

1 2 3 następna