Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.08.2017 12:57 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Inspektor w Wydziale Organizacji i Kadr
07.08.2017 13:37 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lubinie ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko: specjalisty ds. administracyjnych.
12.07.2017 13:42 Urząd Miejski w Lubinie ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Organizacji i Kadr.
20.06.2017 14:49 Informacja o wynikach naboru - Urząd Miejski w Lubinie - Samodzielny referent w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska - referat lokalowy.
09.06.2017 11:25 Informacja o wynikach naboru - Zespół Szkół Sportowych w Lubinie - Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
06.06.2017 12:22 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Urząd Miejski w Lubinie - Samodzielny referent w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska referat lokalowy.
06.06.2017 09:14 Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne - Zespół Szkół Sportowych w Lubinie - Inspektor ds. BHP.
05.06.2017 15:54 Informacja o wynikach naboru - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Referent.
17.05.2017 14:50 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - referent.
16.05.2017 12:26 Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
12.05.2017 12:21 Prezydent Miasta Lubina ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubinie, II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie, Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie, Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie.
10.05.2017 10:38 Informacja o wynikach naboru - Urząd Miejski w Lubinie - Podinspektor w Wydziale Infrastruktury - stanowisko ds. energetycznych.
10.05.2017 10:36 Informacja o wynikach naboru - Urząd Miejski w Lubinie - Podinspektor w Wydziale Infrastruktury - stanowisko ds. transportu publicznego.
09.05.2017 13:52 Urząd Miejski w Lubinie ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko pracy - Samodzielny referent w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska - referat lokalowy.
26.04.2017 12:51 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Urząd Miejski w Lubinie - Podinspektor w Wydziale Infrastruktury - referat komunalny - stanowisko ds. transportu publicznego.
26.04.2017 12:50 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Urząd Miejski w Lubinie - Podinspektor w Wydziale Infrastruktury - referat komunalny - stanowisko ds. energetycznych.
05.04.2017 12:29 Urząd Miejski w Lubinie ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Infrastruktury - referat komunalny - stanowisko ds. transportu publicznego.
05.04.2017 12:26 Urząd Miejski w Lubinie ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Infrastruktury - referat komunalny - stanowisko ds. energetycznych.
15.02.2017 13:50 Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Centrum Usług Wspólnych w Lubinie - główny księgowy.
31.01.2017 17:36 Informacja o wynikach naboru - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych.

1 2 następna