Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2021 13:59 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021-2030.
04.08.2021 13:59 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej Lubin do roku 2036.
12.04.2021 10:07 Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lubina.
24.01.2020 13:07 Program ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.
01.12.2016 10:36 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubina na lata 2016-2021.
09.10.2015 14:14 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
06.08.2015 11:46 Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
06.08.2015 10:00 Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej Lubin.
21.04.2015 10:09 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Lubin oraz gmin, które zawarły z gminą miejską Lubin porozumienia w sprawie wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.
15.03.2013 12:51 Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Lubina (utrata mocy z dniem 12.03.2014r.).
22.03.2012 15:23 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2012-2015
22.12.2011 08:10 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej Lubin.
10.09.2009 10:23 Informacja o opłacie od wzrostu wartości nieruchomości.
27.07.2010 09:13 Plan Gospodarki Odpadami w Gminie Miejskiej Lubin
27.07.2010 09:16 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin
27.07.2010 09:20 Strategia modernizacji systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Lubinie
27.07.2010 09:21 Strategia Miasta - Lubin 2020
27.07.2010 09:27 Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Lubina
27.07.2010 09:28 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Lubina
14.11.2018 15:53 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej Lubin.

1 2 następna