Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.04.2022 15:45 Cyfrowa Gmina.
24.03.2022 13:31 Grany PPGR.
02.11.2021 10:15 Klauzula informacyjna RODO dla projektów współfinansowanych w ramach RPO.
06.10.2021 12:07 Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin.
09.04.2021 11:25 Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie.
19.11.2020 14:30 Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego.
13.11.2020 13:40 Wsparcie Dolnośląskich DPS.
13.11.2020 13:39 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
13.11.2020 13:36 Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19.
19.06.2020 14:13 Zdalna szkoła+
28.04.2020 10:05 Zdalna szkoła.
31.01.2020 16:04 Zapytania ofertowe - doposażenie i szkolenie.
29.11.2018 14:28 Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie.
29.08.2017 14:20 Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do Centrum Logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.
22.11.2012 14:43 Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ulicy Odrodzenia 10-16.
02.05.2012 11:48 Jednostki organizacyjne