Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2020 13:24 Zamówienie z wolnej ręki - Promocja miasta Lubina podczas rozgrywek w PlusLidze piłki siatkowej mężczyzn.
16.09.2020 14:28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego miasta Lubina.
24.07.2020 13:49 Zamówienie z wolnej ręki - Promocja miasta Lubina podczas współzawodnictwa w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn.
26.03.2020 10:13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (PPE) na terenie miasta Lubina.
20.03.2020 14:25 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Prace geodezyjne w granicach miasta Lubina.
27.02.2020 15:17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa ulicy Jana Pawła II (etap I) i Chocianowskiej - droga gminna Nr 103236D w Lubinie.
26.02.2020 13:21 Ogloszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa oświetleniowa dla potrzeb oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Lubina.
20.02.2020 15:39 Zawiadomienie o wyborze oferty - Prace geodezyjne w granicach miasta Lubina.
27.01.2020 13:14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania oświetlenia zewnętrznego zespołu garaży przy ul. Hutniczej w Lubinie.
24.01.2020 13:14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
24.01.2020 13:13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla rożnych punktów poboru energii elektrycznej.
24.01.2020 13:13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów kamerowych.
22.01.2020 14:37 Zamówienie z wolnej ręki - Promocja miasta Lubina poprzez rozpowszechnianie, propagowanie i reklamowanie jego walorów podczas ogólnie dostępnych i powszechnych wydarzeń, odbywających się na terenie miasta.
31.12.2019 14:05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii zwanych dalej PPE) na terenie miasta Lubina.
31.12.2019 14:04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów kamerowych.
31.12.2019 14:03 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej.
31.12.2019 14:02 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (zwanych dalej PPE) na terenie miasta Lubina.
31.12.2019 14:01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa wody i odprowadzenie ścieków - budynki gminnego zasobu mieszkaniowego.
19.12.2019 14:07 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
13.12.2019 15:37 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sprzedaż przez PKS imiennych biletów miesięcznych komunikacji oraz dostarczenie w cyklach miesięcznych hologramów na powiatową komunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego.

1 2 3 4 5 6 następna