Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.07.2017 14:53 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach Rady Miejskiej w Lubinie.
13.06.2017 12:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sprzedaż przez PKS imiennych biletów miesięcznych komunikacji oraz dostarczenie w cyklach miesięcznych hologramów na powiatową komunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego.
20.04.2017 13:51 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii - oświetlenie zewnętrzne (uliczne) zespołu garaży przy ul. Towarowej w Lubinie.
05.04.2017 15:18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii elektrycznej – tablica informacyjna dla potrzeb publicznego transportu zbiorowego ul. Jana Pawła II w Lubinie.
05.04.2017 15:17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii elektrycznej – tablica informacyjna dla potrzeb transportu zbiorowego ul. Leśna w Lubinie.
05.04.2017 15:16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne ul.Małomickiej w Lubinie.
06.03.2017 12:58 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wycena lokali mieszkalnych i użytkowych.
06.03.2017 12:57 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wycena niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
06.03.2017 12:55 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wycena innych niż lokalowe nieruchomości zabudowanych.
03.03.2017 15:26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Prace geodezyjne w obr. 2, 4, 5, 6, 8 miasta Lubina.
02.03.2017 15:20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Prace geodezyjne w obr. 1, 3, 7, 9, 10, 11 miasta Lubina.
14.02.2017 14:41 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Serwis sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin w 2017 r.
14.02.2017 14:40 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego zespołu garaży przy ul.Hutniczej w Lubinie (okolice KGHM Polska Miedź SA. Zakłady Górnicze Lubin).
12.01.2017 14:29 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostarczenie energii cieplnej z sieci do budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.
09.01.2017 08:02 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dzierżawa sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej przez MPWiK Sp.z o.o. ramach projektu pn.: Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina po eksploatacji rud miedzi.
02.01.2017 16:29 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zaopatrzenie w wodę i oprowadzenie ścieków budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.
23.12.2016 17:34 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont oświetlenia ulicznego maja na celu poprawę efektywności energetycznej oraz obniżenie kosztów jego eksploatacji.
23.09.2016 11:46 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup okresowych biletów komunikacji powiatowej w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji powiatowej na sieci organizowanej przez Powiat Lubiński.
31.08.2016 15:24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa pomieszczeń Ratusza przy ul. Rynek 23 w Lubinie na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubinie.
07.07.2016 15:32 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sadzenie i pielęgnacja kwiatów w parkach i na zieleńcach Gminy Miejskiej Lubin.

1 2 3 4 5 6 następna