Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2021 12:19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Lubina.
26.01.2021 15:46 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego miasta Lubina.
08.01.2021 14:09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sprzedaż przez PKS imiennych biletów miesięcznych oraz dostarczenie hologramów na powiatową komunikację publiczną na terenie powiatu lubińskiego.
05.01.2021 15:40 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa paliwa gazowego do budynku gminnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 96 w Lubinie.
05.01.2021 15:39 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa wody i odprowadzanie ścieków - budynki gminnego zasobu mieszkaniowego.
05.01.2021 15:38 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostarczanie paliwa gazowego do budynku gminnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6 w Lubinie.
05.01.2021 15:38 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.
28.12.2020 14:32 Zamówienie z wolnej ręki - Wykonanie uchwały nr XII/93/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13.12.2019r. o powierzeniu Spółce realizacji zadania własnego Gminy Miejskiej Lubin z zakresu promocji miasta.
26.11.2020 14:57 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
25.11.2020 15:09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
27.10.2020 12:04 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Świadczenie usług pocztowych wykonywanych w oborcie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
08.10.2020 13:24 Zamówienie z wolnej ręki - Promocja miasta Lubina podczas rozgrywek w PlusLidze piłki siatkowej mężczyzn.
16.09.2020 14:28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego miasta Lubina.
24.07.2020 13:49 Zamówienie z wolnej ręki - Promocja miasta Lubina podczas współzawodnictwa w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn.
26.03.2020 10:13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (PPE) na terenie miasta Lubina.
20.03.2020 14:25 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Prace geodezyjne w granicach miasta Lubina.
27.02.2020 15:17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa ulicy Jana Pawła II (etap I) i Chocianowskiej - droga gminna Nr 103236D w Lubinie.
26.02.2020 13:21 Ogloszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa oświetleniowa dla potrzeb oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Lubina.
20.02.2020 15:39 Zawiadomienie o wyborze oferty - Prace geodezyjne w granicach miasta Lubina.
27.01.2020 13:14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania oświetlenia zewnętrznego zespołu garaży przy ul. Hutniczej w Lubinie.

1 2 3 4 5 6 następna