Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.09.2020 11:37 Przetarg nieograniczony - Wykonanie robót konserwacyjnych i zabezpieczających obiektów mostowych na terenie miasta Lubin.
11.09.2020 11:53 Przetarg nieograniczony - Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów z trzyletnim okresem gwarancyjnym.
21.08.2020 14:20 Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
07.08.2020 13:26 Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (PPE) składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
31.07.2020 10:51 Przetarg nieograniczony - Remont nawierzchni ul. Legnickiej i ul. Jastrzębiej w Lubinie
15.07.2020 15:31 Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Malachitowej w Lubinie.
15.07.2020 13:43 Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
14.07.2020 14:47 Przetarg nieograniczony - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką w Lubinie.
13.07.2020 15:06 Przetarg nieograniczony - Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
13.07.2020 13:57 Przetarg nieograniczony - Budowa dojazdu do przedszkola przy skrzyżowaniu ul. Traugutta i ul. 1-go Maja w Lubinie.
09.07.2020 11:01 Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie – roboty budowlane polegające na wykonaniu prac konserwatorskich dachu i elewacji Baszty Głogowskiej w Lubinie.
07.07.2020 13:17 Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
03.06.2020 15:40 Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku im. NSZZ Solidarność przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
28.04.2020 14:41 Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
21.04.2020 14:17 Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza kościoła parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
17.04.2020 13:44 Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.
10.04.2020 13:40 Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
08.04.2020 16:00 Przetarg nieograniczony - Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
01.04.2020 15:29 Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
01.04.2020 14:54 Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych miedzyblokowych.

1 2 3 4 5 6 następna