Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.11.2018 14:56 Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.
30.10.2018 15:20 Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
29.10.2018 14:51 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego.
26.10.2018 14:37 Przetarg nieograniczony - Dostawa elementów iluminacji świątecznej.
19.10.2018 13:38 Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 24 000 000,00 PLN.
18.10.2018 16:09 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu obiektów budowlanych historycznej strzelnicy wojskowej w Parku Leśnym w Lubinie wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
01.10.2018 14:34 Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu na działce nr 470 przy ul. Leszczynowej w Lubinie.
25.09.2018 14:14 Przetarg nieograniczony - Remonty chodników przy skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i ul. Słowiańskiej w Lubinie.
24.09.2018 15:22 Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Kamiennej w Lubinie.
19.09.2018 15:38 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy budynku obsługi podróżnych - dworca kolejowego Lubin Górniczy.
18.09.2018 14:22 Przetarg nieograniczony - Nasadzenia zamienne drzew i krzewów na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
13.09.2018 14:26 Przetarg nieograniczony - Budowa schodów terenowych wraz z pochylnią w rejonie parkingu przy ul. Wroniej w Lubinie.
12.09.2018 13:18 Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Baligrodzkiej 1-4 w Lubinie.
10.09.2018 13:53 Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wzdłuż ul. Kusocińskiego w Lubinie.
06.09.2018 14:54 Przetarg nieograniczony - Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych ul. Gwarków w Lubinie – I odcinek (od skrzyżowania z ul. Krupińskiego do ścieżki rowerowej).
03.09.2018 14:43 Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
31.08.2018 11:48 Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (PPE) składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego energii elektrycznej posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
30.08.2018 15:17 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu obiektów budowlanych historycznej strzelnicy wojskowej w Parku Leśnym w Lubinie wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
30.08.2018 15:15 Przetarg nieograniczony - Remont chodnika przy ul. Tuwima w Lubinie.
30.08.2018 14:26 Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Moniuszki w Lubinie.

1 2 3 4 5 6 następna