Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2020 14:30 BZP.271.1.42.2020 Przetarg nieograniczony - Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
08.12.2020 14:10 BZP.271.1.41.2020 Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
19.11.2020 15:04 BZP.271.1.39.2020 Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
17.11.2020 15:20 BZP.271.1.40.2020 Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych na terenie miasta Lubina.
17.11.2020 12:45 BZP.271.1.38.2020 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego oraz terenach zielonych przyległych do budynków.
12.11.2020 15:09 BZP.271.1.35.2020 Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.
03.11.2020 15:04 BZP.271.1.37.2020 Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie (etap II)
02.11.2020 14:29 BZP.271.1.36.2020 Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
02.11.2020 10:16 BZP.271.1.34.2020 Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 14 000 000,00 PLN.
15.10.2020 13:23 BZP.271.1.32.2020 Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
12.10.2020 15:40 BZP.271.1.27.2020 Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
18.09.2020 11:37 Przetarg nieograniczony - Wykonanie robót konserwacyjnych i zabezpieczających obiektów mostowych na terenie miasta Lubin.
11.09.2020 11:53 Przetarg nieograniczony - Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów z trzyletnim okresem gwarancyjnym.
21.08.2020 14:20 Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
07.08.2020 13:26 Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (PPE) składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
31.07.2020 10:51 Przetarg nieograniczony - Remont nawierzchni ul. Legnickiej i ul. Jastrzębiej w Lubinie
15.07.2020 15:31 Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Malachitowej w Lubinie.
15.07.2020 13:43 Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
14.07.2020 14:47 Przetarg nieograniczony - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką w Lubinie.
13.07.2020 15:06 Przetarg nieograniczony - Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.

1 2 3 4 5 6 następna