Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.02.2018 15:26 Przetarg nieograniczony - Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul.Rynek 1-4 oraz odcinka jezdni ul.Odrodzenia wraz z przebudową sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
16.02.2018 15:09 Przetarg nieograniczony - Budowa dróg obsługujących teren pomiedzy ul. Bema a ul.1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastruktury mieszkaniowej - II etap.
15.02.2018 14:36 Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni cvhodników, ciągów pieszojezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
12.02.2018 15:30 Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
02.02.2018 15:55 Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas współzawodnictwa na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i Pucharze Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet.
02.02.2018 15:51 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wybudowanie kaplicy wraz z budynkiem administracyjnym przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
15.01.2018 14:36 Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
21.12.2017 15:17 Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
08.12.2017 14:57 Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
01.12.2017 14:21 Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
30.11.2017 11:17 Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
21.11.2017 15:58 Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
14.11.2017 13:05 Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
06.11.2017 11:14 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego.
24.10.2017 15:18 Przetarg nieograniczony - Remont gminnych lokali mieszkalnych przeznaczonych dla rodzin repatriantów.
16.10.2017 14:48 Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego (drogowego) ul. Bacha, Moniuszki i Chopina w Lubinie.
11.10.2017 10:23 Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 20 000 000 PLN dla Gminy Miejskiej Lubin.
04.10.2017 13:58 Przetarg nieograniczony - Nasadzenia żywopłotów w Parku Osiedlowym w Lubinie.
04.10.2017 13:57 Przetarg nieograniczony - Wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikowych na terenie miasta Lubina.
03.10.2017 16:53 Przetarg nieograniczony - Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.

1 2 3 4 5 6 następna