Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.08.2017 13:33 Przetarg nieograniczony - Budowa bezpiecznych dróg do szkół - zaprojektowanie i montaż dwóch sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w ciągu ulicy Szpakowej w Lubinie.
11.08.2017 13:04 Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową Nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Granitowej do Centrum Logistycznego Jerenimo Martins Dystrybucja w Lubinie”.
01.08.2017 12:19 Przetarg nieograniczony - Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Lubina.
26.07.2017 15:34 Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz pozyskaniem pozwolenia na budowę na zadanie pn.: "Przystosowanie budynkuy Gimnazjum nr 5 w Lubinie przy ul. Szkolnej 25 do funkcji użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego i Centrum Usłuig Wspólnych.
25.07.2017 19:11 Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz pozyskaniem pozwolenia na budowę na zadanie pn.: "Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - II etap - utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.
20.07.2017 12:42 Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie polegająca na przebudowa ciągu komunikacyjnego tj. budowie odcinka drogi gminnej łączącej ulicę Tysiąclecia i ulicę Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą - kontynuacja.
14.07.2017 15:02 Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
21.06.2017 14:01 Przetarg nieograniczony - Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg powiatowych.
14.06.2017 15:28 Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
06.06.2017 13:01 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na ulicach Chopina, Moniuszki i Bacha w Lubinie oraz uzyskanie właściwych decyzji i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie budowy.
31.05.2017 13:12 Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych.
24.05.2017 15:30 Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remnot gminnych lokali mieszkalnych.
18.05.2017 14:38 Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa mijscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
18.05.2017 14:06 Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lubinie.
11.05.2017 14:44 Przetarg nieograniczony - Przedszkole Miejskie Nr 5 - Przebudowa pomieszczeń przedszkola miejskiego nr 5 w Lubinie.
21.04.2017 13:46 Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo – jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
14.04.2017 10:18 Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Parkowej w Lubinie.
11.04.2017 15:22 Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
11.04.2017 13:43 Przetarg nieograniczony - Budowa parku dla psów w Parku Słowiańskim w Lubinie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie".
31.03.2017 10:25 Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas rozgrywek w PlusLidze i Pucharze Polski w piłce siatkowej mężczyzn.

1 2 3 4 5 6 następna