Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.04.2019 13:36 Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Chocianowskiej w Lubinie.
02.04.2019 14:55 Przetarg nieograniczony - Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
29.03.2019 13:33 Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonych w granicach administracyjnych miasta Lubina.
28.03.2019 11:04 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia dróg gminnych - CZĘŚĆ 2.
25.03.2019 14:42 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia dróg gminnych - CZĘŚĆ 1.
22.03.2019 15:41 Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni TIK dla szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubin.
13.03.2019 15:14 Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
13.03.2019 12:50 Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina - drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
05.03.2019 14:47 Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
05.03.2019 13:52 Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
04.03.2019 15:51 Przetarg nieograniczony - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia pracowni szkolnych.
26.02.2019 14:14 Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
25.02.2019 14:01 Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin
25.02.2019 12:31 Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem publicznej toalety kontenerowej trzystanowiskowej w Lubinie
22.02.2019 13:50 Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego parku linowego oraz placu zabaw w Parku Leśnym w Lubinie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj
22.02.2019 10:40 Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Jana Pawła II (etap I) i ul. Chocianowskiej - droga gminna Nr 103236D w Lubinie
14.02.2019 13:05 Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina
13.02.2019 14:35 Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach bedących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
08.02.2019 13:02 Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubina.
05.02.2019 14:33 Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.

1 2 3 4 5 6 następna