Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.08.2020 14:24 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
12.08.2020 13:04 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 07.08.2020r.
11.08.2020 15:37 Zgłoszenie zgromadzenia
10.08.2020 10:23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze miasta Lubina.
03.08.2020 15:52 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność GM Lubin
03.08.2020 12:31 Wykaz nieruchomości,przeznaczonej do wniesienia aportem.
03.08.2020 12:29 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność GM Lubin
03.08.2020 12:27 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność GM Lubin
03.08.2020 08:50 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych
29.07.2020 13:48 Komunikat o treningu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania
28.07.2020 14:19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu do dnia 26.09.2020r. terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa zespołu produkcyjnego z częścią magazynową i usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, planowanego na terenie działek nr 260, 261, 259/2, 214/13, 214/14, 214/12 i 214/8 w obrębie 7 miasta Lubina, którego inwestorem jest Panattoni Europe sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
24.07.2020 15:29 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku.
23.07.2020 15:17 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki Volkswagen Transporter T4.
21.07.2020 14:31 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budowę garażu.
17.07.2020 15:32 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
17.07.2020 15:31 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
17.07.2020 15:28 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
17.07.2020 15:28 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
17.07.2020 15:26 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
17.07.2020 15:25 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.

1 2 3 4 5 6 następna