Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.06.2018 10:51 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 78 oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania Nr 47
11.06.2018 11:53 GG.XIII.6840.1.4.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
11.06.2018 11:51 GG.XIII.6840.1.3.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
11.06.2018 11:47 Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego
11.06.2018 11:40 Wykaz nieruchomości zabudowanej garażem przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
11.06.2018 11:15 GG.X.7125.19.2018 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
04.06.2018 11:57 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
30.05.2018 12:19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ogłoszenia informacji za 2017 rok, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
29.05.2018 15:29 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska Dyrektorów placówek oświatowych w Lubinie.
28.05.2018 10:40 Grupa Zakupowa Lubin (dostawa energii elektrycznej).
18.05.2018 12:07 Ogłoszenie na 2018 rok o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
09.05.2018 14:39 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
27.04.2018 15:57 Rewitalizacja Miasta Lubina poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej.
27.04.2018 12:26 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2018 roku.
18.04.2018 12:06 GG.XI.6840.26.2017 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.
19.03.2018 14:02 GG.II.6850.3.2018 Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do oddania w użyczenie, na czas nieoznaczony.
19.03.2018 10:33 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin - Krzeczyn Wielki.
07.03.2018 13:44 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 76 i Nr 77 oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania Nr 67.
27.02.2018 11:46 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina zmieniające zarządzenie P.0050.23.2018 z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za cztery kwartały 2017 roku.
22.02.2018 07:00 Osiedle Polesie - Informacja dotycząca nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, położonych w obrębie 8 miasta Lubina, przygotowywanych do zbycia w formie przetargu.

1 2 3 4 5 6 następna