Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2022 13:33 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego.
30.09.2022 13:26 GG.VII.6220.17.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu do dnia 04.12.2022 r. terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod zmienioną nazwą "Budowa źródła biomasowego i sieci ciepłowniczych umożliwiająca wykorzystanie wytworzonej energii cieplnej w Lubinie" (poprzednia: "Budowa instalacji produkcji ciepła i energii elektrycznej z biomasy wraz z siecią ciepłowniczą w Lubinie"), którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A. z siedzibą w Lubinie.
26.09.2022 15:40 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina z dnia 26 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym kanałów technologicznych), stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin”.
26.09.2022 15:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o zmianie decyzji Wójta Gminy Lubin 149/2022 z dnia 16 maja 2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji magistrali wodociągowej DN400 z ujęcia wody OSIEK II", planowanego na terenie miasta Lubina oraz gminy Lubin, przy czym większa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, znajduje się na obszarze właściwości Wójta Gminy Lubin.
26.09.2022 15:23 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające społeczeństwo o zmianie decyzji Wójta Gminy Lubin 149/2022 z dnia 16 maja 2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji magistrali wodociągowej DN400 z ujęcia wody OSIEK II", planowanego na terenie miasta Lubina oraz gminy Lubin, przy czym większa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, znajduje się na obszarze właściwości Wójta Gminy Lubin.
21.09.2022 14:03 Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
19.09.2022 15:07 GG.VII.6220.5.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Punkt odzysku materiałów budowlanych i surowców wtórnych", planowanego na terenie działki nr 3/4 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest Pan Grzegorz Adamczyk prowadzący działalność gospodarczą SKIPREX Grzegorz Adamczyk, ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wrocław.
19.09.2022 15:06 GG.VII.6220.5.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o dopuszczeniu opinii biegłego jako dowodu w toku postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Punkt odzysku materiałów budowlanych i surowców wtórnych", planowanego na terenie działki nr 3/4 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest Pan Grzegorz Adamczyk prowadzący działalność gospodarczą SKIPREX Grzegorz Adamczyk, ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wrocław.
14.09.2022 14:57 Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie poszukuje osoby na stanowisko Specjalista d/s inwestycji i remontów - pełny etat.
06.09.2022 15:13 Konsultacje społeczne planu transportowego : "Budowa linii kolejowej Lubin- Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów".
06.09.2022 10:23 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
22.08.2022 11:12 Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Lubin znak: KM.6220.9.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku zawiadamiające strony postępowania o jego zakończeniu oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji magistrali wodociągowej DN 400 z ujęcia wody OSIEK II".
17.08.2022 15:34 Spotkania konsultacyjne ws. utworzenia połączenia kolejowego Lubin – Polkowice – Głogów.
17.08.2022 14:32 Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Lubina za I półrocze 2022 rok.
03.08.2022 15:07 GG.VII.6220.15.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej, planowanego na terenie działki nr 18/5 w obrębie 1 miasta Lubina, którego inwestorem jest Netcable Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Jana Matejki 2B/5, 59-220 Legnica.
03.08.2022 15:04 GG.VII.6220.15.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej, planowanego na terenie działki nr 18/5 w obrębie 1 miasta Lubina, którego inwestorem jest Netcable Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Jana Matejki 2B/5, 59-220 Legnica.
03.08.2022 14:58 GG.VII.6220.17.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wydaniu postanowienia o przedłużeniu do dnia 04.10.2022r. terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod zmienioną nazwą "Budowa źródła biomasowego i sieci ciepłowniczych umożliwiająca wykorzystanie wytworzonej energii cieplnej w Lubinie" (poprzednia: "Budowa instalacji produkcji ciepła i energii elektrycznej z biomasy wraz z siecią ciepłowniczą w Lubinie"), którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A. z siedzibą w Lubinie.
03.08.2022 14:57 GG.VII.6220.5.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10)iż w dniu 18.07.2022r. na wniosek Pana Grzegorza Adamczyka prowadzącego działalność gospodarczą SKIPREX Grzegorz Adamczyk, ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wrocław, działającego przez pełnomocnika, tj. Panią Paulinę Parylak specjalistę w AZ Management Adrian Zając, ul. Zielona 13 of., 59-220 Legnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Punkt odzysku materiałów budowlanych i surowców wtórnych", planowanego na terenie działki nr 3/4 w obrębie 9 miasta Lubina.
03.08.2022 14:56 GG.VII.6220.6.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wydaniu postanowienia o przedłużeniu do dnia 30 września 2022r. terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozszerzenie działalności w zakresie rodzajów zbieranych odpadów na terenie Zakładu Odzysku Surowców oraz aktualizacja działek, na których prowadzona jest działalność KGHM Metraco S.A.", planowanego na terenie działek 11/15, 11/18, 12/3, 12/4, 12/5, 13/3 i 13/5 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest KGHM Metraco S.A., ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica.
03.08.2022 14:54 GG.VII.6220.6.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozszerzenie działalności w zakresie rodzajów zbieranych odpadów na terenie Zakładu Odzysku Surowców oraz aktualizacja działek, na których prowadzona jest działalność KGHM Metraco S.A.", planowanego na terenie działek 11/15, 11/18, 12/3, 12/4, 12/5, 13/3 i 13/5 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest KGHM Metraco S.A., ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica.

1 2 3 4 5 6 następna