Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.04.2019 13:38 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
09.01.2009 13:14 Wieczyste użytkowanie nieruchomości, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności sprzedaż nieruchomości - prowadzenie księgowości w zakresie w/w opłat
09.01.2009 13:13 Nieruchomość gruntowa - Podział nieruchomości
09.01.2009 13:12 Nieruchomość gruntowa - Numeracja porządkowa nieruchomości
09.01.2009 13:10 Nieruchomości - Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
09.01.2009 13:09 Nieruchomości - Sprzedaż nieruchomości na rzecz osoby dzierżawiącej grunt na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat - osoby (następcy prawnego osoby), która dokonała zabudowy nieruchomości
09.01.2009 13:08 Nieruchomości - Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
09.01.2009 13:06 Nieruchomości - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych
09.01.2009 13:03 Nieruchomości - Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz jego najemcy (dzierżawcy)
09.01.2009 13:02 Nieruchomości - Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
09.01.2009 13:00 Nieruchomości - Rozgraniczenie nieruchomości
09.01.2009 12:58 Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
09.01.2009 12:56 Nieruchomości - Wniosek o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej /nie zabudowanej/
09.01.2009 12:55 Nieruchomości - Wniosek o oddanie nieruchomości zabudowanej /niezabudowanej/ w trwały zarząd
09.01.2009 12:54 Nieruchomości - wniosek o uzgodnienie projektu przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin /za wyjątkiem pasa drogowego/ oraz udzielenie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości w celu budowy, bądź modernizacji tych przewodów.
09.01.2009 12:54 Nieruchomość gruntowa - Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości