Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2014 14:35 Konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w 2014 r.
30.12.2013 15:26 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, przez organizacje pozarządowe w 2014r.
03.12.2013 15:44 OGŁOSZENIEGmina Miejska Lubin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2014r.
02.10.2013 14:58 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w roku 2013.
12.09.2013 10:56 OGŁOSZENIEW sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w roku 2013 (2).
03.07.2013 13:29 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w roku 2013.
20.06.2013 15:11 OGŁOSZENIEW sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w roku 2013.
29.03.2013 10:10 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2013 r.
18.02.2013 11:09 OGŁOSZENIEGmina Miejska Lubin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2013r.
28.12.2012 15:56 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2013 r.
29.11.2012 14:12 OGŁOSZENIEW sprawie konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w 2013r.
26.10.2012 08:04 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w roku 2012.
19.10.2012 12:44 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2012 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
27.09.2012 13:12 OGŁOSZENIEW sprawie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w roku 2012.
20.09.2012 15:17 OGŁOSZENIEGmina Miejska Lubin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2012r. .
13.09.2012 13:53 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2012 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
10.08.2012 12:27 OGŁOSZENIEGmina Miejska Lubin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2012r.
04.04.2012 14:15 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2012 r.
27.02.2012 14:14 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2012 r.
20.02.2012 11:24 OGŁOSZENIEGmina Miejska Lubin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2012r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna