Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2016 13:18 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w roku 2016.
14.09.2016 15:09 Konkurs ofert 2016 z zakresu pomocy społecznej.
15.04.2016 09:23 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w roku 2016.
04.04.2016 13:46 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w roku 2016.
10.03.2016 15:32 Rozstrzygnięcie konkursu ofert 2016.
25.01.2016 13:22 Ogłoszenie Konkursu Ofert – Zarządzenie P.0050.21.2016 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych w 2016 r.
04.01.2016 13:22 Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej 2016.
07.12.2015 14:40 Konkurs ofert 2016 z zakresu pomocy społecznej.
16.10.2015 11:03 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2015 r.
22.09.2015 14:49 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w roku 2015.
22.09.2015 14:48 Gmina Miejska Lubin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2015r. z zakresu pomocy społecznej.
09.09.2015 12:38 OGŁOSZENIEW sprawie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w roku 2015.
08.09.2015 13:25 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w roku 2015.
20.08.2015 09:43 OGŁOSZENIEW sprawie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w roku 2015.
20.07.2015 10:46 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
19.06.2015 12:00 OGŁOSZENIEW sprawie konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w 2015 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
29.05.2015 15:35 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w 2015 r. z zakresu wspierania i upowrzechniania kultury fizycznej.
04.05.2015 14:37 OGŁOSZENIEW sprawie konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w 2015 r.
05.03.2015 12:00 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w roku 2015.
27.02.2015 13:59 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2015 r.

poprzednia 1 2 3 4 następna