Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.01.2022 15:49 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Wykonanie Uchwały nr XII/93/19 Rady Miejskiej w Lubinie o powierzeniu Spółce realizacji zadania własnego Gminy Miejskiej Lubin z zakresu promocji miasta.
11.01.2022 15:15 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego zespołu garaży przy ul. Hutniczej w Lubinie.
11.01.2022 15:14 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlanej ruchu drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – Lubin, ul. Niepodległości (PPE: 590322412400269263).
29.12.2021 13:55 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - Lubin, ul. Marii Skłodowskiej-Curie.
29.12.2021 13:53 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlanej ruchu drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – Lubin, al. Niepodległości obr. 4 m. Lubina (PPE: 590322412400 014702).
28.12.2021 11:14 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Dostawa paliwa gazowego do budynku gminnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6 w Lubinie.
28.12.2021 11:14 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do budynków gminnego zasobu mieszakniowego.
28.12.2021 11:13 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Dostawa paliwa gazowego do budynku gminnego wielorodzinnego przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 96 w Lubinie.
28.12.2021 11:12 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Dostawa wody i odprowadzenie ścieków - budynki gminnego zasobu mieszkaniowego.
27.12.2021 14:24 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Sprzedaż przez PKS imiennych biletów miesięcznych oraz dostarczenie hologramów na powiatową komunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego.
10.11.2021 15:17 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Budowa chodnika przy ul. Krzemienieckiej w Lubinie.
26.10.2021 13:05 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego-Lubin -ul. Hutnicza (dz. nr 128/5, ob. 9 m.Lubina).
01.10.2021 15:44 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego (ulicznego)-Lubin - ul. Jana Pawła II (dz. nr 1244, obręb 3 m. Lubina).
01.10.2021 15:43 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego (ulicznego) - Lubin, ul. Wierzbowa/ul. Jana Pawła II (dz. nr 153/1, obręb 3 m.Lubina).
31.05.2021 14:55 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
28.05.2021 13:46 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
11.05.2021 15:51 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych na terenie miasta Lubina.
11.05.2021 15:50 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubina.

poprzednia 1 2