Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.06.2020 09:54 Terminarz pierwszych spotkań i szkoleń Obwodowych Komisji Wyborczych w Lubinie.
17.06.2020 09:51 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie powołania Koordynatora Gminnego do spraw Informatyki oraz Operatorów Informatycznej Obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
15.06.2020 22:34 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych.
15.06.2020 15:20 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
12.06.2020 21:01 Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych.
12.06.2020 09:19 Prezydent Miasta Lubina podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
08.06.2020 15:43 Wyjaśnienia PKW w sprawie zgłaszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego.
08.06.2020 13:25 Informacja dla kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Lubinie.
05.06.2020 14:08 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
04.06.2020 12:06 Głosowanie korespondencyjne
04.06.2020 11:58 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
04.06.2020 11:52 Informacje dla wyborców
04.06.2020 11:22 Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.
04.06.2020 11:18 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

poprzednia 1 2