Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.09.2019 08:00 Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych.
13.09.2019 18:36 Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 13 września 2019 r.
09.09.2019 10:05 Prezydent Miasta Lubina podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
04.09.2019 14:06 Obwodowe Komisje Wyborcze.
04.09.2019 11:11 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Lubin.
23.08.2019 16:03 Postanowienie Komisarza Wyborczego nr 249 zmieniające postanowienie w sprawie podziału miasta Lubina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
20.08.2019 11:49 Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
19.08.2019 10:42 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
19.08.2019 10:36 Informacje dla wyborców
16.08.2019 10:08 Komunikat Prezydenta Miasta Lubina w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
12.08.2019 09:26 Kalendarz wyborczy.