Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.05.2019 09:16 Aktualizacja składów obwodowych komisji wyborczych.
15.05.2019 18:18 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych.
15.05.2019 11:03 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12.
08.05.2019 11:58 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Lubina z dnia 15 kwietnia 2019 roku
07.05.2019 11:29 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Koordynatora Gminnego oraz Operatorów Informatycznej Obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019r.
06.05.2019 15:50 Terminarz pierwszych spotkań i szkoleń Obwodowych Komisji Wyborczych w Lubinie, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
06.05.2019 15:48 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
26.04.2019 16:30 Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i ewentualnym losowaniu..
25.04.2019 11:56 Wnioski o dopisanie do spisu wyborców/rejestru.
25.04.2019 10:31 Kalendarz wyborczy.
24.04.2019 15:39 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
24.04.2019 09:29 Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?
11.04.2019 10:15 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie podziału Miasta Lubina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
11.04.2019 10:13 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Lubin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
28.03.2019 15:23 Ogłoszenie o wyznaczeniu na terenie miasta Lubina miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
18.03.2019 12:36 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.