Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.05.2017 12:26 Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
12.05.2017 12:21 Prezydent Miasta Lubina ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubinie, II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie, Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie, Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie.
10.05.2017 10:38 Informacja o wynikach naboru - Urząd Miejski w Lubinie - Podinspektor w Wydziale Infrastruktury - stanowisko ds. energetycznych.
10.05.2017 10:36 Informacja o wynikach naboru - Urząd Miejski w Lubinie - Podinspektor w Wydziale Infrastruktury - stanowisko ds. transportu publicznego.
09.05.2017 13:52 Urząd Miejski w Lubinie ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko pracy - Samodzielny referent w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska - referat lokalowy.
26.04.2017 12:51 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Urząd Miejski w Lubinie - Podinspektor w Wydziale Infrastruktury - referat komunalny - stanowisko ds. transportu publicznego.
26.04.2017 12:50 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Urząd Miejski w Lubinie - Podinspektor w Wydziale Infrastruktury - referat komunalny - stanowisko ds. energetycznych.
05.04.2017 12:29 Urząd Miejski w Lubinie ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Infrastruktury - referat komunalny - stanowisko ds. transportu publicznego.
05.04.2017 12:26 Urząd Miejski w Lubinie ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Infrastruktury - referat komunalny - stanowisko ds. energetycznych.
15.02.2017 13:50 Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Centrum Usług Wspólnych w Lubinie - główny księgowy.
31.01.2017 17:36 Informacja o wynikach naboru - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych.
31.01.2017 10:19 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
19.01.2017 11:46 Urząd Miejski w Lubinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin.

poprzednia 1 2 3 4 5 6