Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.09.2015 10:49 Informacja dla mężów zaufania.
03.09.2015 10:43 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji do Spraw Referendum na terenie miasta Lubina w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
02.09.2015 08:17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie zmian składów Obwodowych Komisji do Spraw Referendum na terenie miasta Lubina w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
27.08.2015 11:22 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie zmian składów Obwodowych Komisji do Spraw Referendum na terenie miasta Lubina w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
24.08.2015 15:55 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie zmian składów Obwodowych Komisji do Spraw Referendum na terenie miasta Lubina w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
24.08.2015 15:53 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie odwołania ze stanowiska oraz powołąnia na stanowisko Operatora Informatycznej Obsługi Obwodowej Komisji do Spraw Referendum na terenie miasta Lubina w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
11.08.2015 09:10 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
11.08.2015 09:08 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie powołania Koordynatorów Gminnych ds. Obsługi Informatycznej oraz Operatorów Informatycznej Obsługi Obwodowych Komisji do Spraw Referendum na terenie miasta Lubina w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
07.08.2015 23:06 KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA LUBINALosowanie składów obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego.
17.07.2015 14:34 OGŁOSZENIEO wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów uprawnionych podmiotów.
16.07.2015 09:11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
16.07.2015 09:10 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJO zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.