Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2014 15:26 KOMUNIKATKomisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 17 października 2014 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów z terenu działania Komisarza Wyborczego w Legnicy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
08.10.2014 13:41 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINAo numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
08.10.2014 07:51 Harmonogram dyżurów przyjmowania Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie.
02.10.2014 12:23 Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie.
02.10.2014 12:20 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie powołania operatorów wprowadzania danych.
01.10.2014 14:27 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie.
25.09.2014 15:40 Informacje teleadresowe oraz harmonogram dyżurów MKW.
24.09.2014 13:45 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
16.09.2014 14:41 Informacja o upływie t ermin ów związanych z uprawnie niami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast , które zostaną zarz ą dzone na dzień 16 listopada 2014 r.
16.09.2014 14:13 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
05.09.2014 12:02 OGŁOSZENIEO wyznaczeniu miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
04.09.2014 14:00 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINAO okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Miejskiej w Lubinie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
02.09.2014 12:12 KOMUNIKATKomisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie kandydatów do komisji terytorianych.
02.09.2014 12:11 KOMUNIKATKomisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Legnicy.
02.09.2014 12:11 KOMUNIKATKomisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec 2013 roku.
02.09.2014 10:26 OBWIESZCZENIEMarszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie WOjewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

poprzednia 1 2