Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.11.2014 08:37 Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Lubinie.
18.11.2014 08:35 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Prezydenta Miasta Lubina.
15.11.2014 14:29 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 15.11.2014r. w sprawie: zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej.
14.11.2014 14:22 Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie.
14.11.2014 14:04 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 14.11.2014r. w sprawie: zmian w składach obwodowych komisji wyborczych.
14.11.2014 09:10 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 13.11.2014r. w sprawie: zmian w składach obwodowych komisji wyborczych.
14.11.2014 09:09 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 13.11.2014r. w sprawie: zmian w składach obwodowych komisji wyborczych.
14.11.2014 09:08 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 13.11.2014r. w sprawie: odwołania członków obwodowych komisji wyborczych.
14.11.2014 09:07 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 10.11.2014r. w sprawie: zmian w składach obwodowych komisji wyborczych.
14.11.2014 09:06 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 4.11.2014r. w sprawie: zmian w składach obwodowych komisji wyborczych.
04.11.2014 12:09 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie: zmian w składach obwodowych komisji wyborczych.
30.10.2014 14:23 Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie.
24.10.2014 14:34 OBWIESZCZENIEMiejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Miasta Lubina w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
24.10.2014 14:31 OBWIESZCZENIEMiejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Lubinie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
24.10.2014 13:03 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. Obsługi Informatycznej oraz Operatorów Informatycznej Obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
23.10.2014 09:28 UCHWAŁA Nr 7 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBINIEW sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
21.10.2014 12:53 UCHWAŁA Nr 6 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBINIEW sprawie przyznanych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Lubinie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
20.10.2014 12:08 Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie.
20.10.2014 11:07 KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBINIEO terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Lubinie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
17.10.2014 15:55 KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBINIEW sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych.

1 2 następna