Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2011 19:01 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina zmieniające zarządzenie P.0050.454.2011 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 15 września 2011r. w sprawie powołania Operatorów Obsługi Informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2011r..
08.10.2011 19:00 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie zmiany składów Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
08.10.2011 13:11 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie zmiany składów Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
06.10.2011 21:24 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie zmiany składów Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
06.10.2011 21:23 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie zmiany składów Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
05.10.2011 14:10 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
05.10.2011 14:09 Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosów w wyborach.
05.10.2011 14:07 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy o warunkach ważności głosu oddanego na karcie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, na której pozostaje nazwisko kandydata na posła skreślonego z listy kandydatów.
05.10.2011 14:05 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy o skreśleniu z zarejestrowanej listy nazwiska kandydatki na posła w okręgu wyborczym Nr 1 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
05.10.2011 14:04 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 3
05.10.2011 14:02 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 1
04.10.2011 13:18 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie zmiany składów Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
04.10.2011 13:15 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie zmiany składów Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
19.09.2011 09:14 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
16.09.2011 14:53 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie powołania Koordynatora Gminnego w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2011r.
16.09.2011 14:50 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie powołania Operatorów Obsługi Informatycznej obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2011r.
16.09.2011 12:41 Wykaz komitetów wyborczych, które zgłosiły listy kandydatów na senatorów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowanych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Legnicy.
16.09.2011 12:38 Wykaz komitetów wyborczych, które zgłosiły listy kandydatów na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowanych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Legnicy w okręgu wyborczym nr 1.
13.09.2011 15:43 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINAO numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r.
31.08.2011 11:48 Głosowanie przez pełnomocnika.

1 2 następna