Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2018 15:42 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dzierżawa sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej przez MPWiK Sp.z o.o.w Lubinie w 2006r. w ramach projektu pn.:Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina po zakończeniu eksploatacji rud miedzi.
04.01.2018 15:08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostarczanie paliwa gazowego do budynku gminnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 96.
04.01.2018 15:07 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostarczanie paliwa gazowego do budynku gminnego przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 6 w Lubinie.
04.01.2018 15:06 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostarczanie paliwa gazowego do budynku gminnego przy ul. Michała Drzymały 12a w Lubinie.
13.12.2017 11:52 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa energii cieplnej dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
07.12.2017 15:35 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Świadczenie usług pocztowych wykonywanych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
06.12.2017 14:58 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Całodobowa ochrona budynku oraz terenu przyległego po Gimnazjum Nr 5 w Lubinie przy ul. Szkolnej 25 w Lubinie.
30.11.2017 13:45 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Świadczenie usług pocztowych wykonywanych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
14.11.2017 15:08 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Świadczenie usług pocztowych wykonywanych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
14.11.2017 13:03 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa i montaż mebli do lokali mieszkalnych Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych dla repatriantów.
13.10.2017 13:29 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
11.10.2017 14:46 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa i montaż mebli biurowych w budynku Ratusza w Lubinie.
18.07.2017 14:53 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach Rady Miejskiej w Lubinie.
13.06.2017 12:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sprzedaż przez PKS imiennych biletów miesięcznych komunikacji oraz dostarczenie w cyklach miesięcznych hologramów na powiatową komunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego.
20.04.2017 13:51 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii - oświetlenie zewnętrzne (uliczne) zespołu garaży przy ul. Towarowej w Lubinie.
05.04.2017 15:18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii elektrycznej – tablica informacyjna dla potrzeb publicznego transportu zbiorowego ul. Jana Pawła II w Lubinie.
05.04.2017 15:17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii elektrycznej – tablica informacyjna dla potrzeb transportu zbiorowego ul. Leśna w Lubinie.
05.04.2017 15:16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne ul.Małomickiej w Lubinie.
06.03.2017 12:58 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wycena lokali mieszkalnych i użytkowych.
06.03.2017 12:57 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wycena niezabudowanych nieruchomości gruntowych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna