Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.09.2019 17:53 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Senioralnego w Lubinie.
05.09.2019 14:04 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Inauguracja roku Akademickiego Uniwersytetu Senioralnego.
06.08.2019 14:31 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Dzień bez samochodu.
24.07.2019 09:26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap.
13.06.2019 13:50 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn.: "Akcja Lato 2019 - cykl imprez edukacyjno-sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży"
12.06.2019 12:08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa chodnika wzdłuż ul. Kusocińskiego w Lubinie
11.06.2019 10:39 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych i na zieleńcach.
20.05.2019 14:18 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Dzień dziecka.
16.05.2019 13:56 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
15.03.2019 15:22 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - VI Bieg Papieski.
21.02.2019 14:53 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Prace geodezyjne w granicach miasta Lubina.
23.01.2019 11:56 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sprzedaż przez PKS imiennych biletów miesięcznych komunikacji oraz dostarczenie w cyklach miesięcznych hologramów na powiatową komunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego
16.01.2019 12:32 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn. SPORTOWE FERIE 2019
24.12.2018 11:49 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa ul. Kochanowskiego - I odcinek (pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Chocianowską a wjazdem na działkę 868/9).
14.12.2018 13:54 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.
29.11.2018 12:16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa wody i odprowadzenie ścieków - budynki gminnego zasobu mieszkaniowego.
28.11.2018 15:54 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Akcja Gwiazdka 2018.
27.11.2018 14:47 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Świadczenie usług pocztowych wykonywanych w obrocie krajowym i zagranicznym.
20.11.2018 16:17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - etap I.
09.11.2018 17:42 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych - ul. Małomicka.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna