Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.01.2020 13:14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania oświetlenia zewnętrznego zespołu garaży przy ul. Hutniczej w Lubinie.
24.01.2020 13:14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
24.01.2020 13:13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla rożnych punktów poboru energii elektrycznej.
24.01.2020 13:13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów kamerowych.
22.01.2020 14:37 Zamówienie z wolnej ręki - Promocja miasta Lubina poprzez rozpowszechnianie, propagowanie i reklamowanie jego walorów podczas ogólnie dostępnych i powszechnych wydarzeń, odbywających się na terenie miasta.
31.12.2019 14:05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii zwanych dalej PPE) na terenie miasta Lubina.
31.12.2019 14:04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów kamerowych.
31.12.2019 14:03 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej.
31.12.2019 14:02 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (zwanych dalej PPE) na terenie miasta Lubina.
31.12.2019 14:01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa wody i odprowadzenie ścieków - budynki gminnego zasobu mieszkaniowego.
19.12.2019 14:07 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
13.12.2019 15:37 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sprzedaż przez PKS imiennych biletów miesięcznych komunikacji oraz dostarczenie w cyklach miesięcznych hologramów na powiatową komunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego.
10.12.2019 15:20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostarczanie paliwa gazowego do budynku gminnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 96 w Lubinie.
10.12.2019 15:19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostarczanie paliwa gazowego do budynku gminnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6 w Lubinie.
04.12.2019 15:35 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa energii cieplnej z sieci ciepkłowniczej do budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.
04.12.2019 15:26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (zwanych dalej PPE) na terenie miasta Lubina.
03.12.2019 14:32 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Akcja Gwiazdka 2019.
22.10.2019 12:46 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Obchody Narodowego Święta Niepodległości - Festyn Wojskowy, Śpiewanie Pieśni Patriotycznych w Lubinie
21.10.2019 13:26 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Świadczenie usług pocztowych wykonywanych w oborcie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Lubinie
07.10.2019 12:22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.

1 2 3 4 5 6 następna