Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.04.2018 13:16 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowych murów obronnych Starego Miasta w Lubinie oraz koncepcji zagospodarowania terenu dwóch przyległych obszarów wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
23.04.2018 15:28 Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Kochanowskiego - I odcinek (od skrzyżowania z ul. Chocianowską, a wjazdem na działkę 868/9).
19.04.2018 15:24 Przetarg nieograniczony - Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul.Rynek 1-4 oraz odcinka jezdni ul.Odrodzenia wraz z przebudową sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
19.04.2018 15:01 Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem nr ewid. 164/6, 159/2, 159/7, 159/8, obręb 6 miasta Lubina.
17.04.2018 15:05 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu komunikacyjnego osiedla Polesie - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 55 dla miasta Lubina.
16.04.2018 14:16 Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
06.04.2018 15:05 Przetarg nieograniczony - Naprawa uszkodzonych belek estakady drogowej w ciągu ul. Spacerowej w Lubinie.
04.04.2018 15:32 Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku byłego Gminazjum Nr 5 oraz wzdłuż ul. Szkolnej w Lubinie.
27.03.2018 13:15 Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
14.03.2018 14:51 Przetarg nieograniczony - Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
07.03.2018 13:51 Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubina.
26.02.2018 15:34 Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina - drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
23.02.2018 15:26 Przetarg nieograniczony - Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul.Rynek 1-4 oraz odcinka jezdni ul.Odrodzenia wraz z przebudową sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
16.02.2018 15:09 Przetarg nieograniczony - Budowa dróg obsługujących teren pomiedzy ul. Bema a ul.1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastruktury mieszkaniowej - II etap.
15.02.2018 14:36 Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni cvhodników, ciągów pieszojezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
12.02.2018 15:30 Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
02.02.2018 15:55 Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas współzawodnictwa na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i Pucharze Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet.
02.02.2018 15:51 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wybudowanie kaplicy wraz z budynkiem administracyjnym przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
15.01.2018 14:36 Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
21.12.2017 15:17 Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna