Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.09.2018 14:22 Przetarg nieograniczony - Nasadzenia zamienne drzew i krzewów na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
13.09.2018 14:26 Przetarg nieograniczony - Budowa schodów terenowych wraz z pochylnią w rejonie parkingu przy ul. Wroniej w Lubinie.
12.09.2018 13:18 Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Baligrodzkiej 1-4 w Lubinie.
10.09.2018 13:53 Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wzdłuż ul. Kusocińskiego w Lubinie.
06.09.2018 14:54 Przetarg nieograniczony - Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych ul. Gwarków w Lubinie – I odcinek (od skrzyżowania z ul. Krupińskiego do ścieżki rowerowej).
03.09.2018 14:43 Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
31.08.2018 11:48 Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (PPE) składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego energii elektrycznej posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
30.08.2018 15:17 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu obiektów budowlanych historycznej strzelnicy wojskowej w Parku Leśnym w Lubinie wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
30.08.2018 15:15 Przetarg nieograniczony - Remont chodnika przy ul. Tuwima w Lubinie.
30.08.2018 14:26 Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Moniuszki w Lubinie.
24.08.2018 10:55 Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych
23.08.2018 11:21 Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Budziszyńskiej 31-37 w Lubinie
17.08.2018 15:06 Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji uczniów i zauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
14.08.2018 15:07 Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
09.08.2018 12:57 Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię.
08.08.2018 13:08 Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
24.07.2018 14:55 Przetarg nieograniczony - Przebudowa placu z postumentem i cokołem pod popiersie wraz z iluminacją w Parku Piłsudskiego w Lubinie.
24.07.2018 14:51 Przetarg nieograniczony - Przebudowa oświetlenia i iluminacja murów miejskich w Parku Piłsudskiego oraz na terenie przy Wzgórzu Zamkowym.
20.07.2018 13:42 Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię.
16.07.2018 13:22 Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Chocianowskiej w Lubinie.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna