Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2019 14:48 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
17.06.2019 15:14 Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. M.Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
14.06.2019 12:31 Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Tuwima w Lubinie
13.06.2019 13:45 Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasacvh drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
12.06.2019 12:11 Przetarg nieograniczony - Budowa schodów terenowych wraz z pochylnią w rejonie parkingu przy ul. Wroniej w Lubinie
12.06.2019 12:04 Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
07.06.2019 15:39 Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w Lubinie.
05.06.2019 15:25 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
31.05.2019 11:45 Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Kamiennej w Lubinie.
30.05.2019 15:21 Przetarg nieograniczony - Remont chodników przy ul. Tuwima i ul. Gajowej w Lubinie - ok. 760m2.
22.05.2019 14:30 Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonyuch w granicach administracyjnych miasta Lubina.
22.05.2019 14:26 Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
21.05.2019 13:22 Przetarg nieograniczony - Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
20.05.2019 13:17 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
14.05.2019 14:29 Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
13.05.2019 15:51 Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Jana Pawła II (etap I) i ul. Chocianowskiej - droga gminna Nr 103236D w Lubinie.
26.04.2019 10:27 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych oraz obejścia separatora substancji ropopochodnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji powolenia na budowę lub uzyskaniem adnotacji właściwego organu architektoniczno-budowlanego o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
11.04.2019 13:36 Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Chocianowskiej w Lubinie.
02.04.2019 14:55 Przetarg nieograniczony - Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
29.03.2019 13:33 Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonych w granicach administracyjnych miasta Lubina.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna