Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.02.2019 13:05 Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina
13.02.2019 14:35 Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach bedących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
08.02.2019 13:02 Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubina.
05.02.2019 14:33 Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
23.01.2019 15:46 Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia pracowni szkolnych.
22.01.2019 11:25 Przetarg nieograniczony - Wykonanie pogłębionej diagnostyki drzew z użyciem specjalistycznych urządzeń i utrzymanie drzew zgodnie z zaleceniami po przeprowadzonej wizualnej ocenie VTA
22.01.2019 09:45 Przetarg nieograniczony pn. "Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych i na zieleńcach".
13.12.2018 15:24 Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
05.12.2018 11:55 Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
19.11.2018 15:03 Przetarg nieograniczony - Wykonanie pogłębionej diagnostyki drzew z użyciem specjalistycznych urządzeń i utrzymanie drzew zgodnie z zaleceniami po przeprowadzonej wizualnej ocenie VTA.
09.11.2018 14:56 Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.
30.10.2018 15:20 Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
29.10.2018 14:51 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego.
26.10.2018 14:37 Przetarg nieograniczony - Dostawa elementów iluminacji świątecznej.
19.10.2018 13:38 Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 24 000 000,00 PLN.
18.10.2018 16:09 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu obiektów budowlanych historycznej strzelnicy wojskowej w Parku Leśnym w Lubinie wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
01.10.2018 14:34 Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu na działce nr 470 przy ul. Leszczynowej w Lubinie.
25.09.2018 14:14 Przetarg nieograniczony - Remonty chodników przy skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i ul. Słowiańskiej w Lubinie.
24.09.2018 15:22 Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Kamiennej w Lubinie.
19.09.2018 15:38 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy budynku obsługi podróżnych - dworca kolejowego Lubin Górniczy.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna