Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2019 11:21 Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
04.12.2019 15:27 Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
22.11.2019 15:12 Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 24 000 000,00 PLN.
15.11.2019 13:42 Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
07.11.2019 15:32 Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
24.10.2019 13:07 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego
27.09.2019 15:48 Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
11.09.2019 15:10 Przetarg nieograniczony - Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów z trzyletnim okresem gwarancyjnym.
11.09.2019 13:06 Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina - ETAP III.
11.09.2019 12:06 Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
09.09.2019 13:41 Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
03.09.2019 13:47 Przetarg nieograniczony - Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie - budowa strefy wejściowej oraz przebudowa istniejącego ogrodzenia na terenie cmentarza przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
23.08.2019 12:42 Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz siecią elektryczną przy ul. Wyszyńskiego w Lubinie.
22.08.2019 15:39 Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
09.08.2019 14:09 Przetarg nieograniczony - Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie - budowa strefy wejściowej oraz przebudowa istniejącego ogrodzenia na terenie cmentarza przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
02.08.2019 08:48 Przetarg nieograniczony - Budowa dojazdu i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem na dz. Nr 1070/12 pomiędzy ul. Jaśminową a Aleją Kaczyńskiego w Lubinie.
02.08.2019 08:45 Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubina.
02.08.2019 08:40 Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego w Lubinie.
31.07.2019 12:53 Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
29.07.2019 14:09 Przetarg nieograniczony - Zakup wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna