Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.07.2020 13:57 Przetarg nieograniczony - Budowa dojazdu do przedszkola przy skrzyżowaniu ul. Traugutta i ul. 1-go Maja w Lubinie.
09.07.2020 11:01 Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie – roboty budowlane polegające na wykonaniu prac konserwatorskich dachu i elewacji Baszty Głogowskiej w Lubinie.
07.07.2020 13:17 Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
03.06.2020 15:40 Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku im. NSZZ Solidarność przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
28.04.2020 14:41 Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
21.04.2020 14:17 Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza kościoła parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
17.04.2020 13:44 Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.
10.04.2020 13:40 Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
08.04.2020 16:00 Przetarg nieograniczony - Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
01.04.2020 15:29 Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
01.04.2020 14:54 Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych miedzyblokowych.
11.03.2020 15:48 Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina – drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
09.03.2020 15:07 Przetarg nieograniczony - Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych i na zieleńcach.
03.03.2020 15:00 Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie - roboty budowlane polegające na zmianie zagospodarowania fragmentu terenu na Wzgórzu Zamkowym w Lubinie.
02.03.2020 15:05 Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych na terenie miasta Lubina.
25.02.2020 16:00 Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Lubina.
20.02.2020 15:37 Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
17.02.2020 14:37 Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
12.02.2020 15:52 Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
29.01.2020 13:50 Przetarg nieograniczony - Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych i na zieleńcach.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna