Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2019 13:17 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
14.05.2019 14:29 Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
13.05.2019 15:51 Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Jana Pawła II (etap I) i ul. Chocianowskiej - droga gminna Nr 103236D w Lubinie.
26.04.2019 10:27 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych oraz obejścia separatora substancji ropopochodnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji powolenia na budowę lub uzyskaniem adnotacji właściwego organu architektoniczno-budowlanego o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
11.04.2019 13:36 Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Chocianowskiej w Lubinie.
02.04.2019 14:55 Przetarg nieograniczony - Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
29.03.2019 13:33 Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonych w granicach administracyjnych miasta Lubina.
28.03.2019 11:04 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia dróg gminnych - CZĘŚĆ 2.
25.03.2019 14:42 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia dróg gminnych - CZĘŚĆ 1.
22.03.2019 15:41 Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni TIK dla szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubin.
13.03.2019 15:14 Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
13.03.2019 12:50 Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina - drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
05.03.2019 14:47 Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
05.03.2019 13:52 Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
04.03.2019 15:51 Przetarg nieograniczony - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia pracowni szkolnych.
26.02.2019 14:14 Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
25.02.2019 14:01 Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin
25.02.2019 12:31 Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem publicznej toalety kontenerowej trzystanowiskowej w Lubinie
22.02.2019 13:50 Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego parku linowego oraz placu zabaw w Parku Leśnym w Lubinie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj
22.02.2019 10:40 Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Jana Pawła II (etap I) i ul. Chocianowskiej - droga gminna Nr 103236D w Lubinie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna