Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.08.2019 14:09 Przetarg nieograniczony - Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie - budowa strefy wejściowej oraz przebudowa istniejącego ogrodzenia na terenie cmentarza przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
02.08.2019 08:48 Przetarg nieograniczony - Budowa dojazdu i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem na dz. Nr 1070/12 pomiędzy ul. Jaśminową a Aleją Kaczyńskiego w Lubinie.
02.08.2019 08:45 Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubina.
02.08.2019 08:40 Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego w Lubinie.
31.07.2019 12:53 Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
29.07.2019 14:09 Przetarg nieograniczony - Zakup wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej.
18.06.2019 14:48 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
17.06.2019 15:14 Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. M.Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
14.06.2019 12:31 Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Tuwima w Lubinie
13.06.2019 13:45 Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasacvh drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
12.06.2019 12:11 Przetarg nieograniczony - Budowa schodów terenowych wraz z pochylnią w rejonie parkingu przy ul. Wroniej w Lubinie
12.06.2019 12:04 Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
07.06.2019 15:39 Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w Lubinie.
05.06.2019 15:25 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
31.05.2019 11:45 Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Kamiennej w Lubinie.
30.05.2019 15:21 Przetarg nieograniczony - Remont chodników przy ul. Tuwima i ul. Gajowej w Lubinie - ok. 760m2.
22.05.2019 14:30 Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonyuch w granicach administracyjnych miasta Lubina.
22.05.2019 14:26 Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
21.05.2019 13:22 Przetarg nieograniczony - Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
20.05.2019 13:17 Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

1 2 3 4 5 6 następna