Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2018 14:56 GG.VIII.6845.65.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
03.10.2018 12:07 GG.IV.6840.2.6.2017 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do zbycia.
02.10.2018 12:45 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
01.10.2018 12:41 GG.XI.6840.13.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
01.10.2018 12:38 GG.XI.6840.19.2017 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
21.09.2018 11:24 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
18.09.2018 15:48 Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin położonych w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Cmentarnej w Lubinie przeznaczonych pod sprzedaż kwiatów i zniczy.
18.09.2018 15:48 Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin położonych w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Zacisze w Lubinie przeznaczonych pod sprzedaż kwiatów i zniczy.
17.09.2018 14:28 GG.XI.6840.21.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
17.09.2018 14:27 GG.XI.6840.21.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
13.09.2018 08:43 Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.
12.09.2018 14:33 GG.II.6840.3.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem.
12.09.2018 14:33 GG.II.6841.2.2017 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod budowę garaży.
12.09.2018 14:32 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem.
12.09.2018 14:30 GG.II.6841.5.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz dzierżawcy.
12.09.2018 13:23 GG.XI.68401.7.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
05.09.2018 15:13 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej Lubin.
05.09.2018 10:30 GG.XI.6840.14.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
04.09.2018 14:06 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
30.08.2018 13:32 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie, i rozpoczęciu konsultacji społecznych.

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna